ARTIKLER


Reformprocessen tager fart

Kommentaren er af Ole Christensen, der er medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokraterne.
Af Ole Christensen
17. april 2012

EU’s fælles fiskeripolitik er i gang med at få en grundig – og tiltrængt – overhaling. Den nuværende fiskeripolitik har slået fejl på en række punkter.

Ifølge statistikker er 72 pct. af Europas fiskebestande overfiskede, fiskerisektoren præges af økonomisk usikkerhed ligesom forbrugere ikke kan finde hoved eller hale i, hvor og hvordan fiskeprodukter er produceret.

Det skal en ny fælles fiskeripolitik rette op på. EU-Kommissionen fremlagde i sommeren 2011 et udspil til en ny fiskeripolitik, og det er Parlamentet nu i gang med at tage stilling til.

Nyt kvotesystem

Et centralt element i Kommissionens forslag er en omfattende omlægning af kvotesystemet – inspireret af danske erfaringer.

I Danmark har man i flere år arbejdet med individuelle omsættelige kvoter, der betyder, at fiskere handler med individuelle kvoter på markedsvilkår.

Den danske model fremhæves ofte som et foregangseksempel for forvaltningen af fiskeriet. Erfaringer fra Danmark indikerer da også, at der godt kan være gevinster at hente i form af et mere økonomisk effektivt fiskeri.

Bagsiden af medaljen

Men fordelene ved systemet skal heller ikke overdrives. For mens man muligvis får økonomiske fordele, kan de sociale konsekvenser være mere dystre.

I Danmark er flere små kystsamfund – der tidligere havde aktivt og indbringende kystnært fiskeri – i dag lagt øde hen, grundet koncentrationen af kvoter på større firmaer, der tager aktiviteten med sig andre steder hen.

Derfor er det vigtigt, når man indfører omsættelige kvoter, at der er foranstaltninger, der tager hensyn til de mere sårbare dele af fiskeriet. Det kan ske ved, at man kun tillader handel med kvoter for fartøjer af en vis længde, eller at man bevidst undgår, at kvoter koncentreres på geografiske egne eller individuelle ejere.