ARTIKLER


Problemer over gennemsnittet i Østeuropa

Hver tredje ung går ledig i lande som Litauen og Slovakiet
Af Michael Birkkjær Lauritsen
20. juli 2012

De nye medlemslande mod øst trækker EU's ungdomsarbejdsløshed op. Af de ti østeuropæiske lande, der blev optaget i EU i 2004 og 2007, har de otte en ungdomsarbejdsløshed over EU's gennemsnit på 22,4 procent.

Værst står det til i Litauen, Slovakiet og Bulgarien.

På spanden med Spanien?

Ingen af landene i øst kommer op på niveau med Spanien og Grækenland (50,5 og 50,4 pct.).

Men i flere østeuropæiske lande er det hver tredje ung, der står uden arbejde i dag. Det gælder Litauen (34,3 pct.), Slovakiet (34,2 pct.) og Bulgarien (32,2 pct.).

Dermed er de på niveau med den næst-hårdest ramte landegruppe i det »gamle« EU, nemlig Portugal (35,4 pct.), Italien (31,9 pct.) og Irland (31,6 pct.).

Ungarn og Polen trækker også i den gale retning (27,8 og 27,5 pct.) – og det samme gør Letland (27,4 pct.), Estland (25,1 pct.) og Rumænien (24,8 pct.).

Men to af de nye østeuropæiske medlemslande ligger faktisk under EU's gennemsnitlige ungdomsarbejdsløshed: Slovenien (16,4 pct.) og Tjekkiet (19,1 pct.).

Positive tendenser i Baltikum?

Fremtiden er dog ikke lige dunkel i hele Østeuropa. Estland, Litauen og Letland havde således de højeste vækstrater i hele EU i 2011 (henholdsvis 7,6, 5,9 og 5,5 pct.).

Men baggrunden skal tages med i betragtning: De tre baltiske lande blev ekstremt hårdt ramt af krisen med negative vækstrater i 2009 på omkring 15 pct. – helt uden for enhver sammenligning med resten af EU.

Mellem fjerde kvartal i 2010 og 2011 er Litauens samlede arbejdsløshed faldet fra 17,5 til 14,3 pct., Letlands fra 17 til 14,6 procent og Estlands fra 13,9 til 11,7 pct. Det udgør det højeste fald i hele EU.

(Den gennemsnitlige arbejdsløshed for EU som helhed lå i februar 2012 på 10,2 procent).

Vækst uden jobs i Polen og Slovakiet?

Polen kommer lige efter Baltikum med EU's fjerdehøjeste vækst i 2011, nemlig 4,3 procent, men Polens arbejdsløshed er i modsætning til Baltikum forblevet stabil omkring 10 procent igennem 2011.

Noget lignende gør sig gældende i Slovakiet, der har haft en pæn vækst i 2011 på 3,3 procent. Her er arbejdsløsheden – på 13-14 procent igennem 2011 – endda svagt stigende.

(Samtlige tal stammer fra Eurostat. Arbejdsløshedstallene er fra enten februar 2012 eller fjerde kvartal i 2011 afhængigt af tilgængelighed.)