ARTIKLER


Pris på euro-exit: 127.000.000.000.000 danske kroner

En tysk tænketank har regnet ud, hvad det vil koste, hvis euro-landene i Sydeuropa må forlade den fælles valuta. Tallet løber op i billioner.
Af Ole Aabenhus
17. oktober 2012

Hvis man ser på verdensøkonomien som helhed, hvad koster det så, hvis fire sydeuropæiske lande: Grækenland, Portugal, Spanien, Italien må forlade euroen? Det har en tysk tænketank, Prognos AG, regnet ud for mediekoncernen Bertelsmann.

Svaret gælder de otte år frem til 2020, og det omfatter tab både i de fire lande selv og i de 42 største økonomier i verden, fra USA og Kina og nedefter.

Hvis eurokrisen sender alle fire lande ud af valutasamarbejdet bliver resultatet et samlet tab på 127 billioner - dvs. 127.000 milliarder - kroner.

Hvis kun Grækenland træder ud, vil verdenssamfundets tab blive på 5.000 milliarder kroner.

Falder også Portugal ud af euroen vil det samlede tab ligge på knap 18.000 milliarder kroner, viser studiet.

Hvis Spanien må forlade euroen begynder det at blive rigtig alvorligt: Her når tallet op på 59.000 milliarder kroner.

En italiensk udtræden vil mere end fordoble det samlede tal for Grækenland, Portugal og Spanien, idet Italien kommer til at tælle for resten op til de 127.000 milliarder kroner over otte år frem til 2020.

I beregningerne har man indregnet, at al gæld (offentlig som privat) beskæres med 60 procent, når landene går i betalingsstandsning, og at de pågældende lande reelt kommer til at foretage en devaluering på 50 procent, når de skifter euroen ud med national valuta.

Undersøgelsen kan læses hos Bertelsmann.