ARTIKLER


Ny strid om eurozonen

Juridisk rodebutik: Den Tyske Forfatningsdomstol i Karlsruhe, Højesteret i Dublin og EU-Domstolen i Luxembourg behandler alle lignende sager. Hvad er op og ned? Den Europæiske Stabiliseringsmekanisme (ESM) har fået den juridiske gryde i kog.
Af Torsten Oster Schmidt
17. august 2012

For et par dage siden blev der indgivet en indsigelse til Den Tyske Forfatningsdomstol om at udskyde sin afgørelse om, hvorvidt Den Europæiske Stabiliseringsmekanisme (ESM), en 500 milliarder euro stor hjælpepakkefond, er i strid med den tyske forfatning.

Begrundelsen er, at der netop er landet en lignende sag på bordet hos EU-Domstolen. Hvornår, der sker hvad i sagerne, er et spørgsmål, der indtil videre blæser i vinden.

Det tyske lag
Den Tyske Forfatningsdomstols afgørelse om, hvorvidt ESM (og Finanspagten for den sags skyld) er forfatningsstridig, er sat til den 12. september. Men en gruppe af sagsøgere med professor Markus Kerber i spidsen har nu anmodet domstolen om at udskyde sin afgørelse.

Markus Kerber, som tidligere har sat spørgsmålstegn ved den juridiske gyldighed af hjælpepakker til Grækenland, Italien og Spanien, mener med henvisning til EU-rettens forrang, at det er normal praksis at afvente EU-Domstolen i principielle sager, der kan ende med at få retlige konsekvenser for øvrige medlemslande.

Det irske lag
Spørgsmålet, der er blevet rejst ved Den Irske Højesteret, kan koges ned til, hvorvidt og i hvilket omfang, ESM er i strid med Lissabontraktaten.

Thomas Pringle, et irsk medlem af EU-Parlamentet, hævder, at ESM strider imod en række EU-bestemmelser inden for det økonomiske og monetære område, og at hvis Irland tiltræder ESM, vil landet gribe direkte ind i EU's enekompetence i relation til euroen - hvilket altså vil være et brud på Lissabontraktaten.

Sagen er særdeles snørklet, og Den Irske Højesteret har derfor set sig nødsaget til at spørge EU-Domstolen om råd. I begyndelsen af august modtog EU-Domstolen formelt en såkaldt præjudiciel forespørgsel om juridisk bistand i den irske sag.

Hvad nu?
Hvis professor Kerbers gruppes indsigelse om at udskyde afgørelsen bliver accepteret af Den Tyske Forfatningsdomstol, vil det sende vedtagelsen af ESM til hjørnespark på ubestemt tid. Der vil i bedste fald gå adskillige måneder, før EU-Domstolens afgørelse forelægger - i værste fald på den anden side af et år.

Der er kun gisninger om, hvad udkommet på sagerne bliver, men ét er sikkert: Hvis Den Tyske Forfatningsdomstol afventer EU-Domstolens udtalelse, vil det være første gang, det sker. Det er der iflg. ekspert i den tyske forfatning, Joachim Wieland, en god grund til:

»Det er usandsynligt, at Forfatningsdomstolen ændrer datoen, blot fordi en lignende sag kører ved EU-Domstolen, ganske enkelt fordi EU-Domstolen ikke udgør en højere instans end Den Tyske Forfatningsdomstol«.

Konsekvens
Usikkerheden om ESM's fremtid har allerede afstedkommet negative reaktioner på de finansielle markeder, da der nu er opstået tvivl om, hvorvidt lande som Italien og Spanien vil kunne modtage finansiel hjælp i den nærmeste fremtid.

Læs mere om sagen i EUobserver: New German Complaint Aims to Further Delay Bailout Fund