ARTIKLER


Forskellighed er en styrke for Danmark

Et overtal af kvinder var mødt op, da Danmarks økonomiminister Magrethe Vestager (R) havde taget turen til Aarhus for at give sit bud på, hvad der skal til for at styrke den danske og den europæiske økonomi.
Af Mads Stampe
26. september 2012

Der var ikke mange mænd til stede den fredag aften i sidste uge, hvor den danske økonomi og vore udfordringer skulle vendes.

Måske var det fordi, det var fredag aften. Måske var det fordi, det blev afholdt på Kvindemuseet i Aarhus. Måske var det fordi, arrangementet var arrangeret at Netværket for Kvinder og Europa.

Hvad det præcist var, der gjorde, at der ikke var flere mænd, er ikke til at vide med sikkerhed.

Da én af de fremmødte mænd blev spurgt, hvorfor han var der, lød der ingen tvivl: Det var for at høre økonomiminister Margrethe Vestager (R) tale.

»Når hun nu endelig er i Århus, skal jeg da høre, hvad hun har at sige«, fortalte han NOTAT inden mødet.

Positive takter
Og sådan var der efter alt at dømme flere, der tænkte. I hvert fald blev der helt stille, da Margrethe Vestager trådte ind i lokalet. Det var som om, forventningerne til aftenens debat blev skruet en tak op.

Margrethe Vestager havde i dagens anledning taget en grøn kjole på, og det var med til at understrege en generel positiv stemning af håb til dansk økonomi.

I hvert fald virkede økonom fra Århus Universitet Nina Smith, som fungerede som ordstyrer, meget enig med alt, hvad Vestager sagde om sine og regeringens økonomiske planer fremadrettet.

»Det er så dejligt at have en dygtig økonomiminister«, lød det fra Nina Smith, efter ministerens meget pædagogiske gennemgang af finanssektorens fiksfakserier med lånene forud for krisens start i 2008.

En indenrigspolitisk detour
Der var dog ikke lutter positive takter fra publikum. Det blev klart efter en debatseance, hvor publikum fik tid til at udforske idéer og diskutere dansk økonomi og EU indbyrdes.

Én ville vide, hvad regeringen havde tænkt sig at gøre ved den store ungdomsarbejdsløshed herhjemme.

Som svar fik publikum et af de typiske politikersvar, hvor Vestager gjorde det klart, at reformer er nødvendige, og at der er sat penge af til at hjælpe de arbejdsløse videre ud på arbejdsmarkedet. Regeringen gør med andre ord, hvad den kan.

Samtidig var det som om, det europæiske perspektiv gik fløjten. Alle ville vide, hvad økonomiministeren havde tænkt sig at gøre, for at hjælpe dem, deres børn eller deres venner ud af en eller anden håbløs situation.

På mange måder blev debatten holdt på indenrigspolitisk niveau.

Tilbage på sporet
I et interview efter arrangementet forsøgte NOTAT at bringe det europæiske perspektiv med ind i debatten igen. For hvordan er det lige, Danmark kan bruge EU positivt i jobskabelsen her hjemme?

Som svar pegede Margrethe Vestager på tre felter, som alle sammen ville åbne for flere job her hjemme:

En solid og sundt reguleret finansiel sektor; et indre marked, der gør det nemmere for danske virksomheder at komme ud over grænserne; og et stort fælleseuropæisk forskningsprogram, der skal skaffe flere forskningsprojekter til Danmark med nye job til følge.

»Samlet set, når de tre ting også virker i de andre europæiske lande, så bliver det en fordel for Danmark. For det er også godt for Danmark, når det går de andre godt«, sagde Margrethe Vestager til NOTAT, inden hun skulle tilbage til Sjælland.

Lad os samles i forskellighed
Samtidig understregede ministeren, at vi skal huske at se forskellighed som en styrke frem for en svaghed. Når udgangspunktet er forskelligt, bliver sagerne bedre belyst, lød det.

»Jeg tror, det er en fordel. Hvis man vil ende der, hvor det bare bliver til ingenting, så mister alle interessen for det, man diskuterer«, sagde hun.

»I nogle af de forhandlinger jeg selv har været med til, kan man virkelig mærke, at der er noget på spil i det enkelte land, og netop dér betyder balancen mellem det, der er vigtigt for det ene land, og det, der er vigtigt for det andet land, noget for at resultatet faktisk kan bruges«, sluttede ministeren.

Med det forlod ministeren Kvindemuseet i Aarhus efter halvanden times komprimeret diskussion om Danmark og EU.

Lærte vi noget? Måske. Skabte det håb for de, der f.eks. sidder uden arbejde, ligesom Vestagers grønne kjole indikerede? Det er ikke sikkert.