ARTIKLER


Fisk må ikke smides ud – efter 2019

Alt for mange fisk smides ud, fordi kvoter kun gælder de fisk, der bringes i land.
Af Sven Skovmand
1. august 2012

60 procent af alle fangne fisk i EU’s farvande bliver smidt ud i havet igen og går dermed til spilde. EU’s kvoter gælder nemlig kun for de fisk, der bringes i land. Så en fisker kan undgå en bøde ved at smide fisk ud.

Men fra 2019 skal det være slut. Det besluttede EU’s landbrugsministre den 13. juni, oplyser EUobserver.com.

Mange havde håbet, at bestemmelsen allerede kunne træde i kraft i 2014. Men det vil forudsætte, at der sker en forøgelse af kvoterne, så fiskerne ikke bliver straffet, hvis de bringer for mange fisk i land i forhold til de tildelte kvoter. Og en sådan forøgelse af kvoterne vil være svær at få besluttet, fordi de enkelte land ønsker en høj andel af kvoterne, samtidig med at fiskeribiologerne advarer mod et alt for stort fiskeri.

Alligevel undrer det mange, at fristen er sat så langt ude i fremtiden som 2019.