ARTIKLER


Danmark slipper for stor Euro-regning

Vi skulle betale 87 milliarder til stabiliseringsfonden og yde endnu større beløb i garantier.
Af Sven Skovmand
3. oktober 2012

Det danske nej til Euroen i 2000 vil spare Danmark for forpligtelser på 338 milliarder kroner. Det oplyser Jyllands-Posten den 13. juli 2012 i artiklen »Danmark undgår kæmpe euroregning«.

Beløbet er ifølge bladet beregnet af to økonomer – lektor Christian Bjørnskov ved Handelshøjskolen i Aarhus og cheføkonom Christian Blaabjerg i FIH Erhvervsbank.

Efter deres analyse skulle Danmark allerede nu have indbetalt 87 milliarder kroner til stabilitetsfonden ESM, der skal låne penge til kriseramte stater og banker. Hertil kommer garantier for 95 milliarder gennem fonden EFSF og en andel på 156 milliarder af risikoen i Den Europæiske Centralbank ECB, der har opkøbt især græske og spanske statsobligationer. Hvis disse lande går fallit, ville Danmark som euroland være forpligtet til at tilføre banken tilsvarende beløb.

Danmark slipper ikke helt for udgifter. For vi hæfter for 6,0 milliarder i Den Internationale Valutafond, 8,7 millarder i EU-27 lån og 6,6 milliarder for lån til Irland og Island. Men det er små beløb i forhold til det, vi ville hæfte for som medlem af Eurozonen.

Christian Bjørnskov er ikke overrasket over situationen.

»Euroen er en konstruktion, som opfordrer landene til at opføre sig uansvarligt, for uanset hvad man giver af politiske løfter – det som økonomer kalder billig snak – kommer eurolandene i sidste ende til at hæfte solidarisk for de andre landes gæld,« siger han til bladet.