ARTIKLER


Midlertidig lukning af den spanske grænse

EU-Kommissionen har givet Spanien tilladelse til indtil 2013 at begrænse yderligere indvandring fra Rumænien.
Af Sven Skovmand
18. august 2011

Det skriver Jyllands-Posten for 12.8.2011. Tilladelsen begrundes med, at Spanien er hårdt ramt af Finanskrisen, og at landet har en officiel arbejdsløshed på ikke mindre end 21 procent, hvilket er mere end det dobbelte af den gennemsnitlige arbejdsløshed i EU.

Antallet af rumænere er steget stærkt i de seneste år. Endnu i 2006 var der kun 368.000 rumænere i Spanien. Men allerede i begyndelsen af 2010 var der 823.000. 35 procent af de indvandrede rumænere er arbejdsløse.

Tilladelsen er givet, fordi der i EU eksisterer en »beskyttelsesklausul«, som på dette punkt sætter den almindelige EU-ret om arbejdskraftens frie bevægelighed ud af kraft. Klausulen har aldrig tidligere været brugt.