ARTIKLER


Sverige har haft fordel af at stå uden for Euroen

Tidligere direktør i Sveriges Riksbank udtrykker tilfredshed med Sveriges situation uden for Euroen
Af Sven Skovmand
28. november 2010

Sverige har klaret sig så godt gennem krisen, fordi landet siden 1993 har kunnet føre en selvstændig valutapolitik. Det siger den tidligere direktør i Riksbanken (Sveriges nationalbank), Lars Wohlin, til Weekendavisen den 3. september 2010.

Sverige havde i 1993 et offentligt underskud på ikke mindre end 12 procent af bruttonationalproduktet. Men så opgav man at binde valutakursen til de øvrige lande i EU og lod kronen flyde.

Det førte til, at den svenske krone faldt så meget i værdi, at eksporten steg, og arbejdsløsheden faldt. Og man undgik inflation gennem aftaler mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Målet var at holde inflationen under 2 procent.

I 2003 søgte den svenske regering at få Sverige med i Euroen, hvilket ville have betydet, at man måtte opgive at have en selvstændig valutapolitik. Men et flertal af de svenske vælgere stemte som de danske vælgere nej, da der blev udskrevet folkeafstemning.

Lars Wollin oplyser i øvrigt, at den effektive kronekurs – kronens værdi målt i forhold til de lande, man handler med – er den samme i dag, som den var i 1999.