ARTIKLER


Øresund – et torskelys i mørket

Begrænsninger virker. Det viser en ny undersøgelse af torskebestanden i Øresund.
Af Staffan Dahllöf
6. juli 2010

Lystfiskere har vidst det længe. Kritikere af EU's fiskeripolitik har sagt det i flere år. En ny rapport fra Havmiljøinstituttet – et samarbejde mellem fire svenske universiteter – bekræfter de påstande:

Der er masser af torsk i Øresund, til forskel fra Kattegat, hvor den traditionelle spisefisk er meget tæt på at være udryddet.

Den markante forskel mellem de to områder kan næppe forklares med forskellige miljøpåvirkninger, mener rapportforfatteren Henrik Sved‰ng. Øresund er langt hårdere belastet med den tætte bebyggelse langs kysten, det intensive landbrug i Skåne, kemivirksomheder, kølevand fra det nu standsede Barseb‰ck atomkraftværk og ikke mindst fra skibsfarten.

Men det er skibsfarten, eller rettere sagt de krav, som skibsfarten har stillet, der forklarer de forholdsvis gode tilstande i Øresund. Takket være den internationale søfart i det smalle Øresund har alt trawlfiskeri været forbudt siden 1932. Trawlfiskere ville være for meget i vejen for trafikken. Det har sikret både torsken og også andre fiskearters overlevelse.

Undersøgelsen er nu også udgivet af Europa-Parlamentet som et baggrundsdokument til debatten om fiskeripolitikkens fremtid.