ARTIKLER


Landbruget og den globale opvarmning

Landbruget er både påvirket af klimaforandringerne og er selv med til at skabe dem. Både planterne, husdyrene og jorden indgår i et indviklet klima-regnestykke.
Af Åge Skovrind
5. januar 2010

Diskussionen om den globale opvarmning handler især om at vi skal bruge mindre olie og kul, spare på energiforbruget og satse mere på vedvarende energi. Det handler sjældent om landbrug, men de fleste har nok alligevel hørt at oksebøffer belaster klimaet mere end frugt og grønt.

Landbrugets betydning for den globale opvarmning er kompliceret. Ud over selve energiforbruget – når drivhuset opvarmes og traktoren kører, så handler det også om hvordan jorden, planterne og dyrene reagerer i forhold til klimaet.

I dette nummer af NOTAT ser vi på hvordan landbruget kan blive mere klimavenligt, det vil sige bidrage til færre drivhusgasser.

I Danmark står landbruget for cirka 15 procent af alle drivhusgasser. Hvis man også indregner det energiforbrug landbruget har til transport, opvarmning m.v., er landbrugets andel af det totale udslip af drivhusgasser nærmere 18 procent.

Det danske landbrug belaster klimaet mere end de fleste andre EU-lande. Det skyldes især det intensive landbrug og mængden af husdyr. EU-gennemsnittet ligger på 9 procent, og på globalt plan anslår man landbrugets klimabelastning til at udgøre mellem 15 og 32 procent. Den store usikkerhed er især knyttet til beregningsmetoder og udledninger som følge af fældning af skov og opdyrkning af ny jord i udviklingslande.