ARTIKLER


I klimakonflikt med sig selv

EU's Miljøagentur og EU-Kommissionens Generaldirektorat for miljø opfordrer til at købe mad som er produceret tæt på hvor vi bor. Men Kommissionens Generaldirektorat for industri forbyder den samme opfordring i Sverige.
Af Staffan Dahllöf
5. januar 2010

Livsmedelsverket, den svenske fødevarestyrelse, må ikke opfordre svenske forbrugere til at købe lokalt producerede fødevarer.

Det har EU-Kommissionen meddelt efter at have fået det svenske kampagneoplæg om 'miljøsmart madvalg' til gennemsyn. Det er ordene »lokalt produceret« som stikker i øjnene.

»At købe lokalt producerede (det vil sige svenske) produkter går imod princippet om fri bevægelighed af varer på det indre marked,« hedder det i Kommissionens vurdering.

Den svenske opfordring er i strid med EU-traktatens artikel 28 om forbud mod importbegrænsninger, fastslår Kommissionens generalsekretær Catherine Day.

Livsmedelsverket har derfor skrevet en ny opfordring med de forbudte opfordringer pakket ind i mere tågede formuleringer. Her er ord som Sverige, svensk og nærproduceret fjernet.

Begge versioner – også den standsede – kan dog stadig læses på myndighedens hjemmeside www.slv.se (se under Mat och miljö).

»Der er jo ikke tale om hemmelige oplysninger. Og vi har ikke fået den nye version formelt godkendt endnu,« siger Annica Sohlström, afdelingschef på Livsmedelsverket.

Spurgte ikke Bruxelles

Nu er opfordringen til at købe lokalt langt fra et isoleret svensk påfund. Den danske Energistyrelse har fået den samme idé.

I klimakampagnen 1 ton mindre kan man genfinde opfordringen som nummer tre på en liste over ti gode idéer om at være miljøvenlig i hverdagen.En forskel mellem den svenske og den danske kampagne er at Livsmedelsverket i Sverige rettede en formel forespørgsel til Bruxelles, om teksten nu var i orden. Det mente Kommissionen ikke at den var.

Energistyrelsen i Danmark valgte en mere hjemmestrikket løsning ved ikke at notificere EU da den danske kampagne startede i 2007:

Konsulent Asger Olesen i Energistyrelsen anfører to grunde til at den danske kampagne ikke burde være problematisk:

»For det første omfatter den meget andet end det som man skal købe hjem til køkkenet. For det andet behøver formuleringen nærproduceret jo ikke nødvendigvis betyde at man skal købe dansk. På Sjælland er nærområdet jo Skåne og i Sønderjylland Tyskland. Det vi siger, er at det vil være godt hvis man køber ind på en måde som giver mindre transport.«

Den formastelige opfordring

Men Energistyrelsen skal ikke føle sig alt for sikker. Kommissionen har også fået øje på den danske kampagne:

»Vi er bekendt med køb-lokalt-kampagnerne i Sverige og Danmark. Vi har etableret kontakt til Sverige, og vi vil kontakte Danmark for at få flere oplysninger om oplægget,« siger Michael Mann, talsmand for Kommissionen i landbrugsanliggender.

Men det som kunne se ud som en forskel mellem en overdrevet forsigtig svensk tilgang, og en mere selvstændig dansk attitude, viser sig at være en anelse mere kompliceret end som så.

EU's Miljøagentur i København mener også at vi alle skal købe lokalproduceret mad, i hvert fald når det gælder frugt og grønt. Det fremgår af et af flere 'grønne tip' på Miljøagenturets hjemmeside.

Og så er der Kommissionens eget Generaldirektorat for miljø med hjemmeadresse i Bruxelles.

Her kan man læse følgende velkendte, men altså problematiske, opfordring:

»Consume locally produced seasonal food« (Vælg sæsonens lokalt fremstillede fødevarer).

Diskriminerende

Kommissionens formulering er altså identisk med den opfordring som Kommissionen fandt formastelig på svensk – en vurdering som den danske professor i EU-ret Peter Pagh i øvrigt var enig i.

»Det er en statslig finansieret opfordring til at borgerne skal foretrække deres egne produkter, og det kan ikke læses anderledes. Det er nationalitetsdiskriminerende, og når EU-Kommissionen ikke har bremset den danske kampagne, er det udelukkende fordi der ikke er nogen der har været opmærksom på det. Hvis man skal opfordre nogen til at købe lokalt, så skal traktaten skrives om,« sagde Pagh til dagbladet Information i september.

Nogle af de spørgsmål som trænger sig på, er om der gælder andre fortolkninger af traktaten for EU's egne institutioner, eller om den ene hånd ikke ved hvad den anden laver, eller om det muligvis er sådan at den frie bevægelighed for varer trods alt må anfægtes en anelse af hensyn til truende klimaforandringer.

Kommissionen vurderer

I følge Kommissionstalsmanden Michael Mann er det klokkeklart at kampagner for at købe landets egne produkter er i strid med traktaten:

»Det er der afsagt domme om for mange år siden.«

Hvorvidt forbudet også omfatter køb-lokalt-kampagner må komme an på en konkret vurdering, siger han:

»Det er afhængigt af omstændighederne, for eksempel om kampagnen er udformet sådan at forbrugerne kommer til at sidestille opfordringer til at købe lokalt med at købe nationalt, og hvor ægte de miljømæssige eller andre argumenter er.«

Men det ser da underligt ud at forbyde nøjagtigt den samme opfordring i Sverige som Kommissionen selv formidler fra Bruxelles?

»Jeg er ikke sikker på at det er inkonsekvent. Vores oprindelige bekymring for den svenske kampagne var ikke koblet til opfordringen »køb lokalt« som sådan. Som oplægget i sin helhed var formuleret, frygtede vi at det kunne opfattes som en opfordring til at købe svensk.«