ARTIKLER


EU vil forbedre statistikken

På baggrund af de græske løgne om deres økonomi, vil EU nu til at føre kontrol med statistikken.
Af Sven Skovmand
6. juli 2010

EU's statistiske kontor, Eurostat, har længe vidst, at flere medlemslande fremsender statistikker, der ikke er til at stole på. Men da man i 2005 foreslog, at Eurostat skulle have mulighed for at kontrollere oplysningerne fra medlemslandene, blev det afslået af EU's finansministre.

Siden da har Grækenlands katastrofale økonomiske situation afsløret omfanget af landets løgnagtige statistiske oplysninger, og det har ændret situationen.

Torsdag den 8. juni gav EU's finansministre tilslutning til kommissær Olli Rehns ønske om, at embedsmænd fra Eurostat og Kommissionen i fremtiden kan aflægge besøg i medlemslande for at undersøge deres statistiske oplysninger.

Grækenland er ikke det eneste land, der er under mistanke. Bulgarien menes også at angive statistiske oplysninger, som ikke er korrekte.

Ministerrådets beslutning skal godkendes af Parlamentet, før det kan blive lov. Det vil dog næppe skabe problemer.