ARTIKLER


EU opretter gasnet

EU vil anlægge ledninger, der kan sikre forsyningen med naturgas til de baltiske lande og til Balkanlandene.
Af Sven Skovmand
30. april 2010

EU's medlemslande i det centrale og østlige Europa var inden Sovjetunionens sammenbrud dybt afhængige af russisk naturgas – og det er de stadig.

Bulgarien, Rumænien, Slovakiet og Letland fik ifølge OECD i 2008 al deres naturgas fra Rusland, mens Tjekkiet fik 78 procent, Ungarn 77 procent og Polen 69 procent

Uheldigvis går ledningerne fra Sovjetunionen igennem Ukraine, og det blev et problem omkring nytåret 2009, hvor den ukrainske regering afbrød strømmen af naturgas til disse lande.

Det betød at mange kom til at fryse. For det viste sig at det var umuligt at flytte naturgassen fra de lande der havde overskud, til dem der manglede.

Det vil EU nu råde bod på, og det skal ske ved at anlægge ledninger der kan føre naturgas til de truede lande. Ifølge EUobserver.com for 5.marts 2010 har Kommissionen sagt ja til at bruge 17,5 milliarder kroner til forsyningen af de baltiske lande og landene på Balkan.

EU's gasledning har problemer

EU vil dog fortsat være afhængig af russisk naturgas. For nok har man planer om at anlægge en ledning gennem Tyrkiet – Nabucco – der kan føre naturgas fra Centralasien og Kaukasus uden om Rusland. Men ledningen er så dyr at den næppe bliver gennemført.

Nabucco er ifølge Der Spiegel næsten dobbelt så dyr i forhold til den transporterede gasmængde som de to russiske projekter – North Stream gennem Østersøen til Tyskland og South Stream gennem Sortehavet til Bulgarien.

I virkeligheden kan disse to projekter løse de fleste af forsyningsproblemerne. Det gælder især for Tyskland, som får 44 procent af sin naturgas fra Rusland, og som derfor har været en klar tilhænger af ledningen gennem Østersøen.

Det spiller også en rolle at den nye regering i Ukraine har et langt bedre forhold til Rusland end den gamle, og at der derfor næppe foreløbig vil ske afbrydelser af forsyningen med gas.