ARTIKLER


EU-indgreb mod israelske bosættere

EU-Domstolen i Luxembourg har i en dom sagt, at varer fra de områder, der er besat af Israel, ikke er berettigede til toldnedsættelse
Af Sven Skovmand
30. april 2010

Israel har en betydelig eksport til EU – cirka 67 milliarder kroner om året. En del af denne eksport kommer fra de israelske bosættelser i de besatte områder. De nyder dermed godt af den toldfrihed, som EU giver en række varer fra Israel.

Men en dom fra EU-Domstolen den 25. februar 2010 kan måske ændre denne praksis.

Domstolen erklærede, at et tysk køb af sirup fra det israelske selskab Soda-Club ikke kunne berettige til toldfrihed, fordi der ikke var tale om et israelsk produkt.

Soda Club ligger i en bosættelse på den besatte vestbred. Alligevel hævdede de israelske myndigheder, at siruppen var produceret i Israel.

Hertil sagde domstolen, at en sådan godkendelse alene kunne gives af de palæstinensiske myndigheder.

Hvad betyder det?

EU-landene har hidtil indtaget en yderst eftergivende holdning over for Israel. I en rapport fra november 2009 anbefalede 21 ambassadører i den palæstinensiske regeringsby Ramallah ganske vist, at man tog toldfriheden fra israelske varer, der stammede fra det besatte Østjerusalem. Men EU's udenrigsministre undlod at tage stilling til. spørgsmålet.

Og Kommissionen hævder, at kun 0,87 procent af Israels eksport kommer fra bosættelserne – en andel, som efter alt at dømme er alt for lavt anslået.

Derfor er det svært at vide med sikkerhed, hvad Domstolens dom vil betyde. Men den vil formentlig føre til, at der bliver rejst flere sager om import fra Israel, og det kan i sig selv få importørerne til at blive forsigtige.

Sagen startede i Hamburg

Interessant nok blev sagen startet af det tyske firma, der indførte siruppen.

En domstol i Hamburg havde bestemt, at der skulle betales told af siruppen, fordi den ikke kom fra selve Israel.

Det fik firmaet til at rejse sagen for EU-Domstolen, hvor det altså led nederlag.