ARTIKLER


Dansk alternativ ligner en dødssejler

Kommissionen foreslår en dansk løsning med privatisering af fiskekvoterne i EU. Løsningen hjalp dog ikke fiskebestanden. Nogle få danske fiskere blev rige, mens mange flere gik fallit eller stoppede før fallitten.
Af Erling Böttcher
6. juli 2010

Også i Danmark har man i mange år været klar over, at der var for mange fiskefartøjer til alt for få fisk. Men i slutningen af 2005 skete der noget. Regeringen og Dansk Folkeparti gennemførte en ny fiskerireform. Man privatiserede adgangen til fisk i havet, altså privatiserede fiskekvoterne, som ejerne nu frit skulle kunne købe og sælge.

Efter denne liberalisering kom der gang i markedet for fiskekvoter. På to år steg prisen på dybhavskvoter 3000 procent, prisen for kystvandskvoter steg 1000 procent. Det lykkedes at få antallet af danske fiskefartøjer voldsomt ned.

Til gengæld gik det hårdt ud over de samfund, som lever af fiskeri. Nogle fiskere benyttede den frie handelsret til at sælge deres både og kvoter og scorede kassen. De ansatte på bådene blev blot arbejdsløse i lokalsamfund uden økonomisk bæredygtighed.

Spekulation i kvoter

Den danske markedsliberalisering har ført til en koncentration af fiskeriet i nogle få havne, til lukning af flere fiskersamfund, og næsten udryddelse af kystnært fiskeri. Desuden har man ved at skabe et marked for handel med kvoter fået de negative effekter, som også er kendt fra anden spekulation. Der sker en monopolisering og en koncentration i kapløbet om fiskerettigheder. Priserne på kvoterne stiger og erhvervet bliver yderligere forgældet og afhængig af bankerne og af offentlig støtte.

Dermed bliver erhvervet mere sårbart over for svingende fangster, priser og kvotestørrelser, samt finansiel ustabilitet og stigende oliepriser.

Og så er der fiskene: De fortsætter med at blive færre og færre, bl.a. fordi de stadig færre fiskere tvinges til højeffektivt fiskeri for at kunne drive deres dyrt forgældede både.

Nu foreslår EU-Kommissionen, at gøre Danmark kunsten efter.

I grønbogen om en reform af fiskeripolitikken er det centralt, at EU bør overveje at indføre et frit marked for privatiserede fiskekvoter, ligesom i Danmark.

(Kilde: »Comments on the Green Paper for the reform of the Common Fisheries Policy« Thomas Højrup og Jeppe Høst 2010)