ARTIKLER


Nabucco-ledningen er fortsat tvivlsom

EU har indgået en aftale om gasledningen Nabucco, men dens fremtid er endnu langtfra sikret.
Af Sven Skovmand
29. august 2009

Den 13. juli 2009 indgik EU en aftale med Tyrkiet om anlæg af gasledningen Nabucco (det italienske ord for Nebukadnesar).

Ledningen, der skal kunne medføre 30 milliarder kubikmeter gas om året, vil efter EU-kommissionens mening mindske afhængigheden af Rusland og risikoen for, at Ukraine skal blokere for tilførslen af den russiske gas.

Det er dog tvivlsomt, om Nabucco vil betyde så meget. Rusland er i øjeblikket ved at anlægge to vældige gasledninger – én til 55 milliarder kubikmeter gennem Østersøen til Tyskland og en anden til 30 milliarder kubikmeter gennem Sortehavet til Bulgarien.

Disse ledninger vil begrænse Ukraines mulighed for at lave sabotage og vil i praksis gøre det muligt for russerne at opfylde deres forpligtelser. Og de samlede russiske leverancer af gas er på cirka 140 milliarder kubikmeter – næsten fem gange så meget, som Nabucco vil kunne medføre.

Hertil kommer, at det er tvivlsomt, om det vil lykkes at skaffe den nødvendige gas – og sikkerhed for, at den kan leveres. Nabucco vil nemlig gå gennem blandt andet kurdiske områder, hvor man risikerer sabotage.

Som Financial Times skriver i en leder den 29. juni, kan muligheden for uafhængighed af Rusland vise sig at være en ønskedrøm – »a pipe dream« som den skriver med et uoversætteligt ordspil.