ARTIKLER


Kæmpebøde til IT-firma

Firmaet Intel har fået den hidtil største bøde i EU's historie for at forhindre konkurrence.
Af Sven Skovmand
12. juni 2009

Den 13. maj 2009 meddelte Kommissionen at den havde pålagt det amerikanske firma Intel en bøde på 8 milliarder kroner (1,06 milliarder euro). Det er den hidtil højeste bøde i EU's historie. Microsoft skulle »kun« betale 6,7 milliarder (899 millioner euro).

Intel producerer de kredsløb – »chips« – der er grundlaget for computere og en række andre elektroniske apparater. Og Kommissionen hævder at firmaet gennem indviklede rabatter reelt har holdt konkurrenter ude fra det europæiske marked.

Intel forventes at appellere dommen til EF-Domstolen. Men appellen har ikke opsættende virkning. Intel skal betale bøden i løbet af tre måneder på en spærret konto, og pengene betales kun tilbage, hvis Domstolen giver firmaet medhold.

Intel har en årlig omsætning på over 200 milliarder kroner, så bøden vil ikke ruinere firmaet. Men sagen kan skade firmaets rygte, og den kan få virkninger i andre lande, først og fremmest USA.