ARTIKLER


Kampen om penge og privilegier

Hvis man vil have penge og ansatte, skal man være medlem af en gruppe.
Af Erling Böttger
29. august 2009

Når vælgerne har sammensat et nyt EU-Parlament, er det langt fra slut. Så følger nogle interessante dage hvor de 736 nyvalgte EU-politikere skal finde grupper og finde deres plads i grupperne. Meget står på spil. Det handler om politisk indflydelse og om personelle og økonomiske ressourcer.

Først drejer det sig om at finde ud af hvem man vil eller kan være legekammerater med. Hvis man ikke er medlem af en gruppe, så løst sammensat den end måtte være, så er man dømt til 5 år på sidelinjen uden den store indflydelse. Alt i EU-Parlamentet, det være sig adgang til taletid, adgang til personale, til partitilskud, alt er baseret på de politiske grupper.

En gruppe er berettiget til lidt flere EU-ansatte end gruppens størrelse. Hvis for eksempel 50 politikere har dannet en gruppe, vil EU-Parlamentet bevilge cirka 60 stillinger til at bistå gruppen med research og politisk arbejde.

Hvert medlem af gruppen udløser samtidig ca. 450.000 kr. årligt i partitilskud fra Parlamentet. En gruppe på 50 medlemmer vil således blive berettiget til mere end 22 millioner i partitilskud hvert år.

Dernæst drejer det sig om at være en stor gruppe.

Det kræver interne forlig mellem grupperne i Parlamentet for at nå det magiske tal 369. Det er 1 over halvdelen af medlemmerne, og derfor det nødvendige antal for at Parlamentet overhovedet kan bruge sin magt til at gennemtvinge ændringer af lovforslagene. Og jo flere mandater man har bag sig, desto mere har man at handle med når der skal indgås forlig med de andre.

Det er også gruppestørrelserne som afgør fordelingen af poster som udvalgsformand, formænd for delegationer til andre lande osv.

Når det så kommer til hvem i gruppen der skal besætte de poster, som gruppen er tildelt, udfolder der sig igen et lige så stort hestemarked. Og der handles flittigt. Hvis et af gruppens medlemmer brændende ønsker sig at blive næstformand, ja så kan han måske skaffe de afgørende stemmer ved at skaffe stemmer for en andens valg til formand for forbindelserne til Australien. Eller for at få flere medlemmer til sin gruppe kan man love en særlig god behandling i form af ekstra penge eller ekstra ansættelser.