ARTIKLER


Gasstriden afslører EU’s afhængighed

Striden mellem Rusland og Ukraine har endnu engang afsløret, hvor afhængig EU er af den russiske naturgas.
Af Sven Skovmand
30. januar 2009

Naturgassen fra Rusland har altid været vigtig for EU’s forsyning med energi. Og striden om gassen i januar 2009 har vist, hvor stor afhængigheden er – især for de lande, der før 1989 var en del af Østblokken. Blot få dage efter Ruslands stop for levering af naturgas måtte bulgarerne rationere al brug af gas, og EU’s lagre skønnes ifølge EUobserver.com at være faldet fra 95 til 60 procent af deres kapacitet.

Ukraines betydning

Hovedproblemet er at gassen nok kommer fra Rusland, men at Ukraine råder over de gasledninger og det udstyr som skal bruges for at sende gassen videre til EU-landene. Dette ejerskab giver ikke alene Ukraine en årlig indtægt på cirka 25 milliarder kroner. Det giver også Ukraine et kraftigt våben når landet skal forhandle med Rusland om prisen på naturgassen. Det så man i 2006 hvor Rusland standsede eksporten til Ukraine, for at gennemtvinge en forhøjelse af prisen der hidtil har ligget på omkring det halve af prisen på verdensmarkedet. Ukraine stjal simpelthen den naturgas som skulle gå til EU. Og så måtte russerne opgive de fleste af deres krav.

Russerne vil have en afgørelse

Det er baggrunden for at gasstriden er blevet så hård. Russerne vil simpelthen have en løsning, der én gang for alle kan løse problemet med Ukraine. Og man vil have EU’s ledelse med i processen. Efter et møde den 17. januar underskrev Ukraine og Rusland en ny prisaftale og lovede at der igen bliver åbnet for gassen. Om beslutningerne på mødet vil løse problemerne, må tiden vise.

Kravene til en energipolitik

De hårdest ramte stater vil utvivlsomt i den kommende tid kræve at der føres en politik som kan sikre dem mod en gentagelse. De vil herunder pege på at lande som Tyskland og Frankrig stort set ikke har været ramt af de svigtende forsyninger, fordi de har andre forsyningsmuligheder. Disse lande burde efter deres opfattelse være kommet lande som Bulgarien og Slovakiet til hjælp. Der vil nok også være en øget interesse for at få bygget nye gasledninger der går uden om det problematiske Ukraine.

(Læs mere i NOTAT om klimakrisen fra juli 2007 eller søg i artikelarkivet på notat.dk)