ARTIKLER


Et anslag mod selveje og liv på landet

BOPÆLSPLIGT. Folketingets Europaudvalg blev hasteindkaldt dagen efter EU-dommen. Såvel minister som ja-politikere er dybt bekymrede.
Af Claus Djørup/Fagpressebureasuet
11. februar 2009

En gruppe embedsmænd fra udenrigs-, justits- og fødevareministerierne samt kammeradvokaten har fået en uge til at nærlæse og vurdere dommen. Før da vil fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) ikke udtale sig om konsekvenser og politiske initiativer.

Sagen har to aspekter. Det første er den stigende frustration over EF-domstolens retsskabelse på politikernes bekostning, det andet er det konkrete slag mod et fundament – selvejet – i det danske samfund, hvor bopælspligten bortdømmes til fordel for den fri kapitalbevægelse.

EU-domstolens afgørelse kom torsdag 25. januar, og straks indkaldte Europaudvalget fødevareministeren til et hastesamråd næste dag.

Dybt alvorligt

Bopælspligten er en så indgroet del af det danske samfund at den ene samrådsindkalder, Per Clausen (EL), uden besvær fik bekræftet hos fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) at den altid har spillet en »afgørende rolle«, og han bekræftede også over for den anden samrådsindkalder, Lone Dybkjær (R) at dommen er et »anslag«. Så kunne tilhørerne selv gætte på, om det var mod EU-medlemskabet og/eller den danske samfundsmodel og landdistriktskultur eller noget tredje:

»Vi betragter det som dybt alvorligt. Vi ønsker selveje, vi ønsker liv på landet. Jeg håber ikke at vi skal bruge mange kræfter på at fortælle at det er en stor politisk sag, men i det tilfælde vil vi vise at vi har den kraft til at fortælle at så meget betyder det,« sagde Hans Chr. Schmidt i Europaudvalget.

Dybkjær: Traktat-forhandlinger i fare

De Radikales EU-ordfører, Lone Dybkjær, betegner dommen som et anslag mod EU-medlemskabet og ser sagen så alvorlig at hun oprindeligt ønskede at indkalde statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og udenrigsminister Per Stig Møller (K) til samråd.

Hun fremhævede muligheden for veto i traktatforhandlingerne:

»Det er et held i uheld at Frankrig og Holland har stemt nej. Vi har en enestående mulighed, fordi vi skal have en ny traktat under en eller anden form, dvs. vi har en vetomulighed. Vi bliver nødt til at tænke alvorligt igennem, om dette er så afgørende at det bliver et kernepunkt for os i forhandlingerne,« sagde Lone Dybkjær.

Hun efterlyste beskyttelsesforanstaltninger mod opkøb af Danmark, fordi ting er blevet underlagt kapitalens frie bevægelighed, som man ikke forestillede sig i sin tid, og dermed ændrer livsvilkårene i Danmark på et fundamentalt felt: Hvem ejer den danske jord!

»Dengang jeg stemte ja til EU, havde jeg ingen forestilling om at det var meningen at de rigeste mennesker i Europa skulle købe alle de andre lande op. Det kan man frygte, når man ser en sådan dom,« siger Lone Dybkjær.

Sommerhusreglen er ikke berørt af dommen, men Lone Dybkjær tager den som et eksempel på at det burde være muligt for andre EU-lande og især Slovenien med blot 50 km. kyst at vedtage en sådan beskyttelse: »Selvfølgelig må man købe jord i Danmark, men den eneste forpligtelse er at man bor her.«

Auken: Skru bissen på

Svend Auken anbefalede regeringen at skrue bissen på og gøre sagen til en stor politisk sag frem for at tilpasse reglerne til dommen. EF-domstolens opgave er ikke at lave om på, hvad der skal klares på EU-plan og nationalt, fastslog han og påpegede at dommen hindrer Polen i at indføre bopælspligt som beskyttelse mod danskeres og tyskeres opkøb.

Socialdemokratiets EU-ordfører forkastede EF-domstolens anvendelse af det såkaldte proportionalitetsbegreb og konklusion om at formålet med bopælspligten kunne opnås med »højere beskatning ved videresalg af jord kort tid efter erhvervelsen eller krav om en væsentlig minimumsvarighed for lejekontrakter for landbrugsjord«:

»Hvordan pokker skulle man få folk til at blive boende, fordi der er en kapitalvindingsskat!?«, spurgte han.

Vent med konklusioner»

Det er overilet, hvis man allerede nu vil drage endelige konklusioner af dommen. Vi har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe,« sagde fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V). Han regner med mange møder om sagen i den kommende tid.

Helle Sjelle (K) opfordrede regeringen til at overveje, hvordan man kan imødegå affolkning på landet, hvis dommen står ved magt.

Charlotte Antonsen (V) tilrådede i første omgang til at afvente den tværministerielle arbejdsgruppes vurderinger af dommen inden man kaster vrag på det indre marked.