ARTIKLER


Sundhedsforbund uenige om kritik

Danske sygeplejersker er langt mildere stemt overfor direktivfor-slaget om patientrettigheder, end portører og sundhedsassistenter.
Af Staffan Dahllöf
29. november 2008

Dansk Sygeplejeråd (DSR) og fagforbundet FOA (Fag og Arbejde) vurderer det omdiskuterede forslag forskelligt.

»Vi er jo medlem af EPSU, men har meldt ud at vi ikke bare kan sige nej, nej, nej. Vi kan ikke undgå at patienter bevæger sig over grænserne. Og så skal kvaliteten være så høj som muligt, og der skal findes en retssikkerhed hvis det skulle gå galt i behandlingen,« siger Grete Christensen, 1. næstformand i DSR.

Mener I sågar at EPSU er forkert på den, og farer for kraftigt frem?

»Det har vi sagt til dem. Direktivet vil udfordre det danske sundhedsvæsen, men hvis Danmark bare har et velfungerende system med høj kvalitet, så vil patienterne ikke søge udenlands.«

»Der er en risiko med forslaget for at markedskræfterne slipper løs. Men det der med en væsentlig vækst i markedsløsnin­ger... der ser vi mere en mulighed for at stille krav til det offentlige sundhedssystem. Direktivet kunne bruges som en løftestang.«

En lidt konspiratorisk forklaring kunne være at I går ind for private løsninger for på den måde at få hævet lønniveauet, og få skabt bedre arbejdsbetingelser for jeres medlemmer?

»Det er ikke noget som vi har haft med i billedet, i Danmark går det jo vældig godt med privatiseringen alligevel,« siger Grete Christensen.

Et direktiv vender tilbage

Formand for FOA Dennis Kristensen kalder det grundlæggende fornuftigt at mennesker skal kunne modtage behandling udenlands, og at borgerne bliver informeret om sine rettigheder – hvis alle får de samme muligheder.

Men så hører hans positive omtale af direktivforslaget ellers op:

»Det er godt nok, hvis vi havde et grænseoverskridende sundhedsvæsen. Det har vi bare ikke. Og det skal vi heller ikke have. Sundhedsvæsenet er og skal forblive et nationalt ansvar. Derfor bliver vi nødt til at se på det fra to vinkler; kritisere udgangspunktet og forholde os til de konkrete dele.«

Det indebærer, ifølge Dennis Kristensen, at FOA principielt vil sikre et nationalt sundhedsvæsen, og at man konkret advarer mod forslagets følger for planlægning, og for omkostningerne.

»Grundlæggende er forslaget udtryk for et skifte i synet på sundhed. Det er et forsøg på at bane vej for en markeds­gø­relse af sundhedsvæsenet, som vi så det i det tidligere Servicedirektiv.«

Der blev sundhedsområdet jo pillet ud. Mener du at man er på vej tilbage med det samme igen?

»Det er da helt klart,« siger Dennis Kristensen.