ARTIKLER


Startskud til mere integration

EU's rolle på sundhedsområdet er ikke afsluttet hvis direktivet om patientrettigheder vedtages. Der vil ikke gå lang tid før der tages skridt imod en standardisering, mener eksperter.
Af Kenneth Haar
29. november 2008

»Det er vejen og begyndelsen til et fælles europæisk sundhedsmarked. Jeg vil tage et stille væddemål på at hvis vi mødtes om ti år, så vil der være godt gang i standardiseringen af vores sundhedsvæsen, og dermed også fjernelsen af betydelige elementer af nationale bestemmelser på det her, uagtet alle ordene om subsidiaritet.

«Sådan sagde professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitetscenter på et møde den 30. oktober, arrangeret af ATTAC-Danmark.

Væk med nærhedsprincip

Emnet var Kommissionens forslag til direktiv om patienters rettigheder i det indre marked, der rejser spørgsmålet om EU's rolle og kompetence på sundhedsområdet. På det område har skiftende danske regeringer haft den klare opfattelse, at området hører under medlemslandenes kompetence, og at det såkaldte «subsidiaritetsprincip«, også kaldet «nærhedsprincippet«, betyder at EU's indsats kun kan være et supplement til medlemslandenes indsats, og ikke styrende.

Dette princip mener Kjeld Møller Pedersen at direktivet vil underminere på sundhedsområdet.

Nærhed et politisk begreb

Lektor Dorte Sindbjerg Martinsen er lektor på Københavns Universitet og ekspert i EU's rolle på sundhedsområdet. Hun er grundlæggende enig:

»Jeg er enig så langt at det forskyder nogle kompetencer. Subsidiaritet er svært at give et klart juridisk indhold. Det er et meget politisk begreb. Men som regeringen også har gjort, så kan man rejse en diskussion om subsidiaritet ud fra artikel 5, der bl.a. kan føre til fælles kvalitetsstandarder,« siger hun til NOTAT.

Næste skridt

Dorte Martinsen vurderer at de næste skridt på vejen mod mere EU-integration på sundhedsområdet hurtigt vil give sig selv når retten til behandling i andre EU-lande bliver slået mere klart fast i et direktiv. Uden at det nødvendigvis fremgår direkte af direktivet, vil patientmobiliteten rejse nogle problemer som kun nye EU-initiativer kan løse:

»Direktivet vil være begyndelsen til en integrationsproces. Selvom man får vedtaget et direktivforslag med kompromisser og afvejninger, så vil der være så mange uafklarede spørgsmål at der ikke vil gå lang tid, før man er nødt til at løse dem gennem nye direktiver. Det er der nok ikke nogen tvivl om. For eksempel i forhold til patientsikkerhed, i forhold til kontinuerlige forløb, kronisk syge, og andre der kræver mere langvarige forhandlingsforløb, vil det i høj grad være nødvendigt at koordinere på tværs af grænser. På de områder vil direktivet hurtigt føre til en situation hvor nye initiativer er påkrævet,« siger Dorte Martinsen.