ARTIKLER


Skrappere kontrol med K Street

K Street skærer gennem hovedstaden Washington D.C. og er kendt for at huse en mængde advokatfirmaer, lobbyvirksomheder og tænketanke som tjener penge på at påvirke beslutningstagere i den amerikanske Kongres. Nu bliver de holdt i endnu kortere snor.
Af Åge Skovrind
24. april 2008

Alle lobbyister og lobbyvirksomheder skal registreres i et offentligt register. Alle bidragsydere, beløb, aktiviteter og ansatte skal indberettes og er tilgængelige på internettet. Overtrædelse af lobbyreglerne kan koste en bøde på op til 200.000 dollars og fængsel i op til fem år.

Det er velkendt at »big business« udøver en enorm indflydelse på de politiske beslutningstagere i USA. Men der er også – i forhold til for eksempel EU og Danmark – meget skrappe krav om åbenhed. Reglerne er fastlagt i Lobbying Disclosure Act fra 1995.

Ifølge loven skal alle lobbyvirksomheder fire gange årligt aflægge rapport til Kongressen, herunder oplysninger om klienter der bruger over 5.000 dollars i kvartalet, hvilke sager de arbejder med, og om beløbenes størrelse. Hertil kommer forbud for politikere om at tage imod gaver af enhver art fra private og regler for finansiering af valgkampagner.

Der er desuden særlige krav til øremærkede bevillinger, det vil sige når penge er afsat til lokale projekter som del af en større lovpakke, og der er en karantæneperiode for embedsmænd og politikere før de må optræde som lobbyister, efter de er fratrådt deres stilling.

Skandaler førte til stramninger

I kølvandet på korruptionsskandalen omkring Jack Abramoff og flere andre skandaler satte Demokraterne nye lobbyregler højt på dagsordenen op til midtvejsvalgene i november 2006 hvor Republikanerne mistede flertallet i begge kamre. Det resulterede i en reform som blev vedtaget i juli/august 2007.

De nye regler skærper kravene og hæver strafferammen. Lobbyrapporter skal nu indsendes kvartalsvis i stedet for halvårligt.

Et af de mest kontroversielle punkter kræver offentliggørelse af »bunke-bidrag«, det vil sige bidrag indsamlet af fundraisers (»bundlers«). Politikerne får totalforbud mod at modtage rejser, middage og gaver fra private. Karantæneperioden før man går gennem »svingdøren« og skifter job fra politiker til lobbyist hæves fra et til to år for medlemmer af Senatet.

Banebrydende

Opstramningerne blev ikke så store som i de første udkast. Blandt andet blev grænsen for at rapportere »bunke-bidrag« hævet fra 5.000 dollars per kvartal til 15.000 halvårligt. Alligevel ser kritiske borgergrupper de nye regler som en stor forbedring.

»Banebrydende og et stort fremskridt,« siger Craig Holman fra borgerretsgruppen Public Citizen. Han hæfter sig ved at hvor loven fra 1995 hovedsageligt fastlagde regler for åbenhed, så er den nye lov i højere grad en regulering af lobbyisternes adfærd.

Samtidig er der sket en kraftig forbedring af den hjemmeside hvor alle lobbyinformationerne er tilgængelige. Den nye side indeholder en database en detaljeret søgefunktion.

Kritikere vil indvende at de amerikanske lobbyregler alligevel ikke kunne stoppe svindlere som Abramoff, men det argument afviser Craig Holman:

»Den nye lov forbyder lobbyister at betale for rejser, uddele gaver og invitere til middagsselskaber på dyre restauranter, plus at den giver os meget bedre information om lobbyisternes arbejde. En masse af de arrangementer Abramoff lavede, er ulovlige efter de nye regler. Men det var den gamle lov fra 1995 som fangede ham, fordi han skulle offentliggøre sine finansielle transaktioner på internettet. Det var muligt at følge det pengespor han havde lagt ud. Mere præcist handlede det især om at nogle indianerstammer begyndte at undre sig over hvad der blev af de enorme beløb de havde givet til Abramoff.«

Mangler uafhængig instans

Når det handler om hvem der skal overvåge og holde rede på lobbyisternes indberetninger, efterlyser Craig Holman imidlertid en ændring af det nuværende system. Også efter den seneste reform er det Kongressens egne komiteer og administrative enheder som står for at indsamle oplysningerne og udlægge reglerne.

»De har ikke selv ønsket at have dette ansvar og har ikke ressourcerne til det. Der bør etableres en uafhængig etisk institution til at håndhæve loven og håndtere alle oplysningerne om lobbyisme,« siger han.

Af samme grund anbefaler Craig Holman kraftigt at fremtidige regler for lobbyvirksomhed i EU bliver overvåget af en uafhængig instans. Han mener også at en registrering af lobbyister bør være obligatorisk, og at det er nødvendigt med en præcis definition af selve lobbybegrebet.

»Ellers vil reglerne virke ligesom dem vi havde før 1995« siger han og præciserer:

»De vil ikke virke.«

Abramoff-skandalen

Luksusrejser, bestikkelsespenge, dyre middagsselskaber. Super-lobbyisten Jack Abramoff strøede om sig med penge og gaver, og hans lobbyvirksomhed nåede i løbet af få år et gigantisk omfang – indtil han blev fældet i en af de største korruptionsskandaler nogensinde i USA's historie.

I januar 2006 tilstod han anklagerne om skattesvig, svindel og forsøg på bestikkelse og indgik en handel med anklagemyndigheden. Til gengæld for en mild dom (fængsel i fem år og ti måneder) lovede han at hjælpe politiet med at efterforske alle de sager han var rodet ind i. Det har haft konsekvenser for en række lovgivere og embedsmænd som Abramoff bestak til gengæld for passende modydelser. Efterforskningen har foreløbig fældet en viceindenrigsminister, logistikchefen i Det Hvide Hus, et kongresmedlem og ni andre lobbyister og medarbejdere i Kongressen.

Abramoff satsede især på at bestikke tidligere medarbejdere hos den daværende republikanske gruppeformand Tom DeLay. DeLay selv deltog i tre oversøiske luksusrejser betalt af Abramoff, og hans kampagnekomiteer modtog over 70.000 dollar fra Abramoff og hans klienter.

Blandt klienterne var indianerstammer som kæmpede for deres rettigheder til at drive kasino. Over tre år betalte de ham 80 mio. dollar. Abramoff dirigerede bidragene til et public relations firma som i hemmelighed ekspederede omkring halvdelen af pengene tilbage til Abramoff.

Gode links er Center for Responsive Politics, info om penge i amerikansk politik:

http://www.opensecrets.org/lobbyists/

Den officielle database med søgemulighed for alle indberetninger om lobbyaktiviteter:

http://sopr.senate.gov