ARTIKLER


Private giver stift system

I Tyskland giver den store private sundhedssektor ikke fleksibilitet. Tværtimod er det vigtigste årsag til at Tyskland endnu ikke har fået gennemført reformer som har været diskuteret i årtier.
Af Erling Böttcher
29. november 2008

Karl Lauterbach er tysk professor i sundhedsøkonomi, og er i tyske medier blevet kaldet ”Mr. Borgerforsikring”. Som tidligere rådgiver for den tyske sundhedsminister har han kæmpet for at gøre det tyske sundhedsforsikrings-system retfærdigt, effektivt og billigt.

Nu er Lauterbach socialdemokratisk medlem af det tyske parlament. Han er ikke just profilen på en klassekæmper. Alligevel bærer hans bog om sundhedsvæsenet titlen: To-klasse-staten: Hvordan de privilegerede ruinerer Tyskland.

Forslagene til nyt system var ikke særligt revolutionære for de fleste. Undtaget dog lige for dem som havde penge i klemme. Således forhindrede den farmaceutiske industri en reform der skulle give gennemskuelighed i medicinpriserne og dermed billigere medicin. De private sygekasser fik på vegne af sine højt gagerede medlemmer forhindret at de skulle bidrage med så meget som en eneste euro til det almene solidariske system. Og endelig fik Lægeforeningen forhindret forslag som skulle gøre det mindre lukrativt for den enkelte læge at få patienter over i deres eget private system. Resultat samlet set: Dyrere for alle tyskere.

Sig ordet ”sundhedsreform”, og mange tyskere bliver fjerne og trætte i blikket. Det ord har de hørt på siden Helmuth Schmidts kanslerdage i 1970’erne. Og der er stadig kun gennemført lappeløsninger. Det gælder også den reform som træder i kraft 1. januar 2009.

Forklaringen, mener Lauterbach, er simpelt hen at der er for store pengesummer i spil, og de private aktører er så store og stærke at de i et politisk system er i stand til at lobbye deres organisations interesser igennem. Over for dem er sundhedspolitikerne ikke gearet til at kæmpe for almenvellets interesser, mener Lauterbach.

Kilder: Karl Lauterbach (SPD-parlamentetsmedlem): Der Zweiklassenstaat. Wie de Priviligierten Deutschland ruinieren. Berlin 2007.

Sascha Adamek/Kim Otto: Der gekaufte Staat. Wie konzernvertreter in deutschen Ministerien sich ihre Gesetze selbst schreiben. Köln 2008.