ARTIKLER


Ingen tegn på udenlandsk interesse

Siden nytår tilbyder svenske hospitaler abort til kvinder, som ikke er bosatte i Sverige eller er svenske statsborger. Foreløbig er der ingen tegn på abortturisme.
Af Staffan Dahllöf
22. marts 2008

»Vi har faktisk ikke haft noget tilfælde endnu. Der er vist nogen eller nogle som har gjort nogle foreløbige henvendelser på telefon, det er alt jeg kender til,« siger Gunilla Bodelsson, chef for kvindeklinikken på UMAS (Universitetshospitalet i Malmˆ). Pia Landgren som arbejder i Region Skånes centralforvaltning i Kristianstad, bekræfter det billede:

»Nu har jeg vist fået fire henvendelser fra pressen, men der er endnu ingen signaler fra hospitalerne på, at der skulle være problemer,« siger hun.

En grund til at spørgsmålet kan stilles er at »abortturisme« er historisk kendt i Sverige; selv om trafikken den gang gik den anden vej.

I starten af 1960'erne blev der arrangeret charterrejser fra Sverige til Polen, som den gang havde en liberal abortpolitik til forskel fra Sverige. I følge organisationen RFSU (Riksfˆrbundet Fˆr Sexuell Upplysning) fik cirka 2000 svenske kvinder abort i Polen hvert år.

»Lidt spørgende«

Der er dog ingen tegn på et omvendt rejsemønster nu når Sverige og Polen igen har forskellig abortlovgivning, men med de modsatte fortegn.

Selv om abort i princippet nu er fri for tilrejsende til Sverige så kan der sættes spørgsmålstegn ved de økonomiske omkostninger.

Sammenlignet med en illegal abort i Polen kan selve rejsen og andre omkostninger i Sverige være et dyrere alternativ.

De svenske myndigheder er heller ikke helt afklarede på i hvilket omfang polske kvinder vil kunne få hospitalsudgifter refunderet i Polen.

»Med hensyn til Polen er vi lidt spørgende. Hvis de kommer til Sverige med et sygesikringskort så er de dækket for udgifterne, men det vi ikke ved, er hvordan de polske myndigheder kommer til at reagere overfor henvendelser om erstatning fra Försäkringskassan (den svenske Sikringsstyrelse). Det er noget som kan give et problem,« siger Pia Landgren på Region Skåne.

Foreløbig er det kun et teoretisk problem.

Modstanderparti bag lovændring

Lovændringen i Sverige var under forberedelse af den tidligere socialdemokratiske regering men blev vedtaget under den nye borgerlige regering hvor den ansvarlige socialminister Göran Hägg­lund kommer fra partiet Kristdemokraterna.

Partiet som tidligere hed KDS (Kristen Demokratisk Samling) har i mange år haft abortmod­stand højt oppe på sin dagsorden.

Men Göran Hägglund motiverede lovænd­rin­gen fra den 1. januar med et ønske om at reducere illegale og usikre aborter generelt, og ikke kun i Sverige.

Der er efter halvanden måned ingen tegn på at det er blevet tilfældet. I følge den svenske Socialstyrelse som fører statistik over aborter, vil lovens eventuelle konsekvenser tidligst kunne gøres op ved halvårsskiftet.