ARTIKLER


Folketingsflertal vil bevare konfliktretten

Et flertal uden om regeringen kræver en form for garanti for den danske arbejdsmarkedsmodel, inden man ratificerer Lissabon-traktaten
Af Staffan Dahllöf
23. marts 2008

Et flertal i Folketinget (S+DF+SF+Enhedslisten) kræver en eller anden form for garanti for den danske arbejdsmarkedsmodel – inden Danmark ratificerer Lissabon-traktaten.

Det viste sig da Folketingets Europaudvalg holdt åbent samråd med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) om to afgørelser ved EU’s domstol: Vaxholm-sagen og Viking-sagen.

Afgørelserne underkendte den danske påstand at EU ikke har beføjelser til at blande sig i konfliktretten. Vaxholm-dommen stiller også spørgsmål ved den danske aftalemodel.

Claus Hjort Frederiksen sagde at et særligt udvalg nu skal studere Vaxholm-dommens konsekvenser, men:

»Vi vil bevare den danske model så uforandret som muligt. Jeg kan kun beklage at vi er havnet i denne her situation.«

Åben for fortolkning

Analysearbejdet skal være afsluttet til sommer. Det var Europaudvalgets formand Svend Auken (S) ikke tilfreds med.

»Uanset eventuelle danske lovændringer, er det absolut nødvendigt at vi hurtigt får afklaret EF-domstolens indflydelse på vores arbejdsmarkedsmodel. Mulighederne for en sådan afklaring er langt større før, end efter, vi har ratificeret Lissabon-traktaten,« sagde han.

En stram fortolkning af denne udmelding er at et flertal i Folketinget tager Lissabon-traktaten som gidsel. I Sverige har det EU-kritiske Vänsterparti stillet et tilsvarende krav for Sveriges vedkommende.

En lidt mindre stram fortolkning er at de fire partier med i alt 97 mandater prøver at få udvirket en eller anden form for udtalelse om respekt for den danske model fra Kommissionen og/eller fra EU’s stats-og regeringschefer, f.eks. på det kommende EU-topmøde den 13-14. marts.

Underskriftsindsamling

Kravet om en garanti for konfliktretten for at godkende Lissabon-traktaten er også tema for en underskriftsindsamling blandt faglige tillidsfolk. Indsamlingen kører indtil den 25. marts. (www.fingrenevaek.dk)

Læs mere om Vaxholm-dommen og reaktionerne på denne i NOTAT om konkurrence på løn og job, februar 2008, eller i artikelarkivet på www.notat.dk. Søg på ordet »Vaxholm«.