ARTIKLER


EU søger bedre forhold til Cuba

EU har nu genoptaget de diplomatiske forbindelser med Cuba efter pres fra Spanien.
Af Sven Skovmand
4. september 2008

Politisk boykot. På et møde mellem EU's udenrigsministre den 20.6.2008 besluttedes det at genoptage de diplomatiske forbindelser med Cuba, som ellers har været frosset ned siden 2003.

EU har i modsætning til USA ikke boykottet Cuba økonomisk, men en række retssager mod modstandere førte for fem år siden til, at man indførte en politisk boykot af landet.

Beslutningen om at ophæve boykotten kom i stand på foranledning af Spanien, der fandt, at man burde give det nye styre under Raúl Castro en chance.

Til gengæld mødte beslutningen stærk modstand fra Tjekkiet. Landet fik gennemført, at beslutningen skal tages op til vurdering om et år.

Se Notats nummer om EU som stormagt for juni 2007 eller slå op i www.notat.dk om »udenrigspolitik«