ARTIKLER


Udvandring skaber problemer for Polen

Udvandringen til det gamle EU har skabt stor mangel på håndværkere i Polen – selv om lønnen i de store byer er steget til det dobbelte.
Af Sven Skovmand
11. januar 2007

Indvandring af polske byggearbejdere har gjort det lettere at gennemføre byggeprojekter i en række EU-lande. Til gengæld har arbejdernes udvandring skabt problemer for Polen, skriver Financial Times 20.12.2006.

Den store udvandring har skabt en så stor mangel på håndværkere i byggeriet at lønningerne i Warszawa og andre store byer er steget til det dobbelte. Alligevel kan man mange steder ikke få de folk, man har brug for.

Problemerne skyldes ikke kun udvandringen, men også det forhold at skiftende polske regeringer har forsømt uddannelsen af håndværkere, og at tre fjerdedele af de tekniske skoler er blevet lukket.

En række af disse skoler er nu blevet åbnet igen, og man gør en kraftig indsats for at få unge til at gå ind i byggeerhvervene. Men da det tager tre år at uddanne håndværkere, er det en langsigtet udvej.

Man prøver også at tiltrække arbejdskraft fra blandt andet Rusland, men også her er der mangel på arbejdskraft.

At få de udvandrede håndværkere til at vende tilbage har man på forhånd opgivet. Selv med de skete lønstigninger er lønnen i de fleste fag fire gange så høj i EU-landene som i Polen.