ARTIKLER


Naiv tilgang til russisk energipolitik

I læserbrevet gør forfatter og journalist Jens Mørch fra Ry indsigelse over Sven Skovmands artikel »Truslen kommer ikke fra Rusland«.
Af Jens Mørch
11. februar 2007

Det var noget overraskende at læse NOTAT den 26 januar, hvor Sven Skovmand i en kommentar under overskriften »Truslen kommer ikke fra Rusland« fuldstændig frikender russerne for deres tvivlsomme handlinger på energiom€rådet.

Hvis Skovmand synes, det er ok at Rusland – fra den ene dag til den anden – uden så meget som en sms eller en mail, lukker for energien til EU landene, så har Skovmand et meget sjældent set liberalt syn på respekt for samarbejde og aftaler. At der skulle ligge almindelige og rimelige prisjusteringer bag russernes afbrydelse af gasleverancerne er også det rene nonsens. Man kan vel næppe hævde at priserne i Hviderusland og Ukraine generelt er på verdensmarkedsniveau, og det er energipriserne i de lande heller ikke. Men under alle omstændigheder må Skovmand da kunne forstå at dikterede energiprisstigninger på ov€er 100% med rette kan fremprovokere en reaktion – uanset hvad prisen er på verdensmarkedet. At det på ingen måde berettiger til et stop for gasleve€ran€cerne til EU burde være indlysende.

Det nye århundredes våben

Mere grotesk bliver det når Sven Skovmand hylder rus€serne af miljømæssige årsager, mens han samtidig støtter etableringen af en tysk-russisk ledning, som skal placeres i Østersøen med risiko for uoprettelige miljøskader i et af de mest belastede farvan€de i verden. Det virker også som om at det ikke helt er gået op for Skovmand at EU og Rusland i dag har fælles grænser, hvorfor det virker absurd og uden formål at tale om skibstrans€port og rørledninger til vands, for at sikre gasle€verancerne til EU landene.

Måske er det heller ikke gået op for Skovmand at magten over energien er det 21. århundredes vigtigste »våben«. Til gengæld har russerne indset det for længst – og brugt positionen flittigt og »klogt«. EU's liberalisering af energimarkedet har endda givet russerne flere muligheder for at sætte sig på en lang række energiselskaber i Vesteuropa – hovedsageligt gennem mellemmænd. Det forekommer i den forbindelse også noget betænkeligt at Tysklands tidligere kansler Gerhard Schrˆder er hyret af det statskontrollerede russiske gasselskab for 8 mio. kr. om året – og at den ny€ud€pegede udenrigsminister i Sverige, Carl Bildt, netop har modtaget 4 mio. kr. for at sælge nogle aktier, han har fået gratis for at pleje det russiske selskabs interesser – bl.a. med den rørledning, som nu også Sven Skovmand støtter blindt – forhåbentligt helt gratis...

Rusland straffer de lan€de som af demokratiske eller andre årsager har fravalgt Moskva til fordel for f.eks. Bruxelles og det bruger Kreml meget dygtigt gashanerne til at regulere – og ikke kun overfor Hviderusland og Ukraine. Det er denne kendsgerning der naturligvis bekymrer de europæiske statsledere.

Kontrollen over energien er det stærkeste politiske våben i dette århundrede, og jeg er chokeret over at Skovmand slet ikke har fået øje på den dimension.