ARTIKLER


Ingen panik over mærkningsdebat

Hvis Folketinget vedtager mærkningsregler om sunde og usunde varer, vil fødevareindustriens europæiske brancheorganisation aflægge Kommissionen et besøg.
Af Åge Skovrind
1. april 2007

Debatten i Danmark om indførelse af et obligatorisk ernæringsmærke er interessant for mange uden for Danmarks grænser. Det gælder ikke mindst den europæiske fødevareindustris brancheorganisation, CIAA. Organisationen er generelt skeptisk over for nye mærkningsregler, og generelt afvisende over for nationale særregler. Notat har derfor spurgt CIAA's direktør for forbrugeranliggender Sabine Nafziger, hvad organisationen vil gøre hvis det danske mærke bliver vedtaget.

Skeptisk

»Så vil vi ikke gå i panik,« siger hun roligt.

»Vi vil vente til den danske regering har givet Kommissionen besked om den nye lovgivning. På det tidspunkt vil vi så aflægge Kommissionen et besøg, og gøre opmærksom på, at det er i strid med EU-lovgivningen, og derfor ikke kan træde i kraft.«

CIAA er dybt involveret i debatten i EU-institutionerne om mærkningsregler. Organisationen er generelt skeptisk over for øgede mærkningskrav, og foretrækker frivillige ordninger.

»Med frivillige ordninger kan vi lettere få alle vores medlemmer engageret,« siger hun og forklarer, at medlemmerne både tæller mange tusinde små og mellemstore virksomheder, såvel som samtlige multinationale fødevaregiganter.

Stærkt signal

Blandt de emner Sabine Nafziger følger nøje, er en revision af de eksisterende mærkningsregler, som Kommissionen forventes snart at komme med et forslag til. Hvis Folketinget vedtager et obligatorisk ernæringsmærke, gætter hun på at det også skal ses i denne sammenhæng:

»Det vil være et stærkt signal fra parlamentet til resten af EU. Måske er det en måde at placere sig i debatten om det kommende forslag fra Kommissionen om nye EU-mærkningsregler«, siger hun. Selvom Sabine Nafziger holder sig velinformeret, mener hun det er alt for tidligt at gætte på om Kommissionens forslag vil give plads til et obligatorisk ernæringsmærke som foreslået i Danmark.

»Men jeg håber det ikke,« slutter hun.