ARTIKLER


Fagbevægelsen får borgerlig støtte

Den borgerlige svenske regering tager til Luxembourg for at forsvare det svenske, og til dels det danske, aftalesystem. Arbejdsgiverne er misfornøjet med den liberale regering.
Af Staffan Dahllöf
10. januar 2007

Beslutningen om at sende en jurist fra Udenrigsministeriet til retsmøde i sagen om faglige kampskridt, indebærer at den nye svenske regering forsvarer blokaden af en arbejdsplads i byen Vaxholm for to år siden. Formålet var at sikre svenske overenskomster til lettiske bygningsarbejdere, ansat af den lettiske virksomhed Laval un Partneri.

Tirsdagen den 9. januar skal EU-domstolen lytte til parternes argument vedrørende det kritiske spørgsmål som den svenske Arbejdsret har bedt EU-dommerne om at besvare:

Har fagforeninger lov til at gennemdrive svenske overenskomster over for ansatte som har en anden overenskomst, med hjemmefra?

Danmark på banen

Svaret på det spørgsmål interesserer i næsten lige så høj grad den danske fagbevægelse, og det danske politiske miljø.

Den danske regering besluttede allerede i foråret at intervenere i sagen til støtte for det svenske aftalesystem.

Den holdning har deres svenske partivenner været lidt længere om at nå frem til.

Men nu siger arbejdsminister Sven Otto Littorin (konservativ) at det er en selvfølge at svenske kollektive overenskomster skal gælde i Sverige.

Tager du fagforeningerne i forsvar? blev Littorin for nylig spurgt på et arbejdsmarkedsseminar i Stockholm:

»Nej, men jeg forsvarer det svenske aftalesystem,« svarede han.

Fælles sag med fagbevægelsen

Den borgerlige regering kommer heller ikke til at indlevere nogle nye indlæg til domstolen, men læner sig op ad hvad den tidligere S-regering har sendt til domstolen.

Arbejdsgiverne i Svenskt N‰ringsliv er misfornøjede med regeringens beslutninger:

»Jeg havde forventet mig at en liberal regering ville værne om den frie bevægelighed i stedet for at gøre fælles sag med protektionistiske faglige standpunkter,« udtaler organisationens souschef Jan-Peter Duker.

Mere end mindsteløn

Retsmødet den 9. januar er en slags midtvejsfase, og den eneste lejlighed til at udenforstående kan lytte til alle siders argumenter.

Herefter sker intet offentligt inden generaladvokaten kommer med et forslag til afgørelse, og så den endelige afgørelse – muligvis til efteråret 2007.

Svensk LO har udtalt at en svækkelse af det svenske aftalesystem vil fjerne grundlaget for Sveriges medlemskab af EU.

Kommissionen har sagt at svenske fagforeninger har ret til at bruge blokader, men at krav udover mindsteløn vil kunne betragtes som uproportionelle, og i strid med EU-retten.

I Vaxholm-sagen krævede de svenske fagforbund løn efter det faktiske niveau i Stockholm-regionen, og den er højere end den overenskomstsikrede mindsteløn.