ARTIKLER


EU opgav sit forslag om bifangst af torsk

Men både kvoterne og havdagene blev skåret ned. Og de danske fiskere mister knap 200 millioner kroner.
Af Sven Skovmand
11. januar 2007

De danske kystfiskere slap med skrækken, da EU’s fiskeriministre natten til 21.12.2006 traf deres endelige beslutning om fiskeriet for 2007.

Som omtalt i sidste nummer af NOTAT havde Kommissionen foreslået at torsk kun måtte fanges som bifangst i forbindelse med fiskeri efter andre arter. Dette ville ramme de små kystfiskere der en stor del af året alene fisker efter torsk.

Forslaget mødte da også så megen modstand at det blev opgivet. Til gengæld fik Kommissionen gennemført andre nedskæringer af fangsterne.

Kvoterne for torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat blev således nedsat med 14 procent, og antallet af havdage – de dage, hvor fiskerne må være på havet – blev formindsket.

Koster 184 millioner kroner

Forslaget indeholdt dog ikke kun nedskæringer af fangsterne. Kvoterne for rødspætter i Skagerrak og Kattegat blev således sat i vejret med 11 procent. Og man skar mindst ned på havdagene for de fiskere der har garn med store masker. Disse garn er mere skånsomme over for små fisk og dermed på langt sigt for bestandene.

Alt i alt har Danmarks Fiskeriforening dog beregnet at de danske fiskere taber 184 millioner kroner på kvoterne. Og da der også i de foregående år har været skåret ned, regner man med at der i de kommende år vil være en kraftig nedgang i antallet af fiskekuttere.

Hjælper det?

Det store spørgsmål er naturligvis om begrænsningen af fiskeriet kan føre til at bestandene igen kommer på fode, så fiskerne kan fange lige så mange fisk som før i tiden.

I 1998 fangede de danske fiskere således næsten 70.000 tons torsk – mere end tre gange så mange, som de må fange i år.

Fiskeribiologerne er i tvivl. De ønsker at torskefiskeriet helt bliver forbudt i en periode. Og de peger på at der foregår ganske meget ulovligt fiskeri. Alt andet lige må man dog tro at situationen vil lysne om to-tre år. Men det er en lang og sej proces at genskabe fiskebe­stan­de. Torsk er således fire år om at nå deres fulde størrelse, og alt for man­ge torsk er i de senere år blevet taget for tidligt.