ARTIKLER


35 milliarder trues af dom

En dom ved EU's domstol den 30. januar kan få alvorlige følger for det danske skattesystem. Det drejer sig om fradragene for pensionsopsparing.
Af Sven Skovmand
11. januar 2007

Tirsdag den 30. januar vil EU's domstol i Luxembourg afsige dom i en sag om pensionsopsparing, som Kommissionen har rejst mod Danmark, oplyser Berlingske Tidende 2.1.2007.

Dommen afventes med spænding, for den kan i værste fald true en væsentlig del af de 35 milliarder kroner, staten har i årlige indtægter fra pensionskasserne.

Staten beskatter nemlig løbende pensionskassernes indtægter på renter og kursgevinster – det som tidligere hed realrenteafgift.

For at sikre sig disse indtægter tillader den danske stat kun folk at trække deres udgifter til pensionskasser fra hvis indbetalingen sker til danske pensionskasser.

Denne bestemmelse er efter Kommissionens mening til skade for den frie konkurrence, og den kræver at også indbetalinger til udenlandske pensionsinstitutter skal være skattefri. Hvis Danmark taber retssagen, har man i princippet kun to muligheder.

Enten må man følge dommen og håbe på at man kan føre den nødvendige kontrol med de udenlandske institutter. Eller også må man helt afskaffe fradraget for pensionsordninger.

Ikke mindst det sidste vil efter avisens mening være et så vidtgående indgreb at man vil undlade at gøre det.