ARTIKLER


Ulovlig aftale med Marokko

EU har indgået en fiskeriaftale med Marokko, der ikke alene er til skade for de lokale fiskere, men også ser bort fra Marokkos ulovlige besættelse af Vestsahara
Af Sven Skovmand
19. maj 2006

EU's fiskeriaftaler med lande i Afrika er en grov udnyttelse af de pågældende lande og er til stor skade for bestanden af fisk, som beskrevet i sidste nummer af NOTAT.

Men en netop forberedt 4-årig aftale med Marokko er særlig uheldig, fordi den også inddrager kysten langs Vestsahara, som Marokko ulovligt besatte i 1975.

Aftalen indgås, skønt EU-landene selv har stemt for de FN-resolutioner, der har kendt besættelsen ulovlig og fastslået at beboerne i Vestsahara har ret til selv at bestemme deres skæbne.

Sverige og Finland har derfor protesteret mod aftalen og vil fremsætte en erklæring herom. Den skal fastslå at aftalen ikke må tages som udtryk for en anerkendelse af Marokkos besiddelse af Vestsahara, og at den milliard kroner, som EU betaler, også skal komme fiskere i Vestsahara til gode.