ARTIKLER


Tysk kødkontrol virker elendigt

Der Spiegel afslører, at strid mellem delstaterne og den tyske forbundsregering gør det umuligt at få en ordentlig kontrol med det kød, der sælges af tyske slagterier
Af Sven Skovmand
29. september 2006

En stor del af det kød, vi køber i butikkerne kommer fra Tyskland – også en del af det kød, der sælges under det danske navn Tulip.

På den baggrund er det foruroligende at læse artiklen »Pfusch und Betrug«, der står i Der Spiegel for 11.9.2006.

Artiklen afslører at kontrollen med kødet er elendig og nævner som eksempel en dyrlæge, der stemplede kødet fra en ko som uegnet til menneskeføde. Kort efter opdagede han at dele af kødet manglede, og at hans stempel var snittet væk.

Dyrlægen meldte sagen til de stedlige kontrolmyndigheder, men de foretog sig intet. Og situationen er langtfra ualmindelig i Tyskland.

Som bladet skriver, får offentligheden kun besked om dårligt kød på grund af anonyme tip eller politi- og toldkontrol – aldrig fra de myndigheder, der har ansvaret for kødets kvalitet.

Situationen er så uheldig at selv den tyske levnedsmiddelindustri nu kræver en skærpet kontrol. Men ønsket strander på det forhold at ansvaret ligger hos de 16 tyske delstater og ikke hos forbundsregeringen i Bonn. Og delstaterne siger hårdnakket nej til at bøje sig for fælles regler.

Situationen bliver ikke bedre af at den praktiske kontrol sker hos kommuner og amter, der arbejder efter vidt forskellige regler.

Spiegel finder det især beklageligt at leverandører af uspiseligt kød aldrig bliver straffet. Den henviser til USA og Danmark, hvor synderne ikke alene får bøde, men også bliver hængt ud på internettet.