ARTIKLER


Tøvede med gode råd mod salmonella

De danske myndigheder turde ikke kræve vejledning om god køkkenhygiejne af hensyn til EU. Men nu sker det pr. 1. september
Af Sven Skovmand
18. august 2006

Siden januar i år har en tekst på emballagen til fersk fjerkræ været forsvundet. Det var en tekst som vejledte forbrugeren om god køkkenhygiejne for at undgå infektion med salmonellabakterier.

Reglerne blev ellers indført 1. juni 2005, men blev altså suspenderet i januar i år. Fødevarestyrelsen og familie– og forbrugerminister Lars Barfoed var blevet bange for EU.

Derfor blev reglerne om den trykte vejledning på emballagen sendt til godkendelse hos EU-kommissionen. Først nu – efter at Kommissionen ikke har reageret inden for tre måneders frist – tør de danske myndigheder alligevel sætte reglerne i værk.

Vejledningen om god køkkenhygiejne kommer tilbage på pakkerne den 1. september.

Mere salmonella i EU-kød

Der er god grund til at have en sådan vejledning, for ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad 8.7.2006 »Få bakterier i dansk kød« står det ikke godt til i EU.

Mens der i Danmark er salmonella i 1,6 procent af fjerkrækød, 1,3 procent i svinekød og 0,5 procent af oksekødet, ligger procenten på salmonella i kyllingekød mellem 2 og 10 i de øvrige EU-lande. I Cypern, Frankrig og Tjekkiet ligger den endda over 10 procent.

Tallene er lige så dårlige for svinekød, hvor Belgien, Portugal og Spanien ligger over 10 procent, mens de andre lande ligger mellem 2 og 10 procent.

Tallene bygger på de indberetninger, EU modtager fra landene, og 11 lande har man derfor ingen tal fra. Det er først og fremmest nye medlemslande.

Stor import af campylobacter

Ved siden af salmonella er campylobacter-bakterier dem, der fremkalder flest sygdomme.

Derfor har man gjort en betydelig indsats for at nedbringe mængden af campylobacter, som i øvrigt er væsentlig sværere at bekæmpe end salmonella-bakterier.

I Ingeniøren 16.6.2006 oplyser to fødevareforskere Susanne Knøchel og Hanne Rosenquist at det inden for de sidste fem år er lykkedes at bringe procenten af campylobacter ned fra 60 til 20 procent i kølet kyllingekød. Det sker i artiklen »Derfor er det så svært at bekæmpe bakterien«.

Antallet af infektioner med campylobacter er blot ikke gået ret meget ned – fordi der i samme periode har været en stor indførsel af kyllingekød fra andre EU-lande.

Og i dette indførte kød er der ikke blot flere kyllinger med campylobacter – over 60 procent. Mængden af bakterier i de enkelte kyllinger er også langt større, oplyser forskerne.