ARTIKLER


Tovtrækkeri om kemikalier fortsætter

Lille delsejr over kemikalieindustrien, men stadig lang vej igen for kemikalie-lovgivningen, der nu har været under forberedelse i syv år og skal gælde fuldt fra 2018.
Af Luise Hemmer Pihl
13. oktober 2006

Miljøet vandt en lille, foreløbig sejr over kemikalieindustrien den 10. oktober, da et flertal i EU-parlamentets miljøudvalg vedtog en skærpelse af kemikaliedirektivet REACH. Men industrien vejrer stadig morgenluft.

For syv år siden begyndte en proces der skal føre til EU-lovgivning om brug af kemikalier i 2018. Det drejer sig om forslaget til kemikaliedirektivet REACH (se boks).

REACH skal vedtages i henhold til den fælles beslutningsproces, der blev indført med Maastricht-traktaten, der gav EU-parlamentet ret til at forkaste et EU-lovforslag. Det betyder at EU-parlamentet og Ministerrådet skal nå frem til enighed om den endelige udformning af forslaget.

Parlamentarikere vil støtte industrien

13. december 2005 besluttede EU’s ministerråd sig til ikke at stramme reglerne for anvendelse af kemikalier i produkter, der bruges i almindelige menneskers hverdag, sådan som en række miljøorganisationer kraftigt havde anbefalet.

10. oktober 2006 vedtog EU-parlamentets miljøudvalg at disse stramninger alligevel skal med i REACH. 42 stemte for stramningerne, 12 imod, og seks undlod at stemme.

Det betyder imidlertid ikke at sagen er afgjort i EU-parlamentet. Næste skridt er en behandling i plenarforsamlingen, hvor alle 732 EU-parlamentarikere kan stemme. Her forventes det at en del parlamentarikere vil støtte industrien, der ønsker at få lov til at benytte en række stoffer, som miljøorganisationerne ønsker forbudt og erstattet andre stoffer.

Og så skal sagen tilbage i Ministerrådet, hvor Tyskland, Polen, Holland og Irland skal gå med til de stramninger, som miljøorganisationerne presser på for at få igennem.