ARTIKLER


TEAM-samarbejdet får dansk koordinator

Jesper Morville fra Folkebevægelsen mod EU afløser briten John Boyd.
Af Luise Hemmer Pihl
9. april 2006

På en generalforsamling søndag den 2. april 2006 i Wien blev Jesper Morville fra Folkebevægelsen mod EU valgt til koordinator for TEAM, der er en samarbejdsorganisation for EU-kritiske bevægelser.

Jesper Morville afløser briten John Boyd, der ønskede at fratræde på grund af arbejdsmæssige og familiemæssige forhold.

I mødet deltog repræsentanter fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet, Østrig, Ungarn, Slovenien, Irland, Tyrkiet, Malta og Storbritannien.

Til bestyrelsen valgtes ud over Jesper Morville Mark Glendenning fra Storbritannien, Kevin Bonici fra Malta, Lukas Reimann fra Schweiz, Magdalena Sulanova fra Slovakiet, Maria Lyngstad fra Norge og Antti Pesonen fra Finland.

Vil støtte kampagner mod Euroen

Det besluttedes i øvrigt, at TEAM i den kommende tid skal koncentrere sig om at støtte de lande, hvor euroen stadig mangler at blive indført. Det gælder, hvadenten beslutningen skal træffes i parlamenter eller ved en folkeafstemning.

TEAM vil også være på vagt over for alle forsøg på at genoplive den forkastede Unionsforfatning.

Kritik af EU's retsforhold

Dagen før generalforsamlingen blev der holdt en konference, hvor Anthony Coughlan fra National Platform i Irland gav en kritisk gennemgang af planerne om en fælles EU-straflovgivning.

Han fandt, at de vil betyde en kraftig udvidelse af EF-Domstolens og dermed Unionens magt på bekostning af de nationale retssystemer og borgernes retssikkerhed.

Andre oplæg handlede om de forsøg, der gøres på at smugle dele af den forkastede unionsforfatning igennem og om den økonomiske og demokratiske udvikling i de østeuropæiske EU-lande.

Et offentligt fredsmøde

Lørdag eftermiddag havde de østrigske fredsbevægelser indbudt til et særdeles velbesøgt offentligt møde med seks oplæg, der alle var stærkt kritiske mod EU.

Blandt talerne var en ung tyrkisk EU-kritiker, Emre Ertem, som ikke ønskede, at Tyrkiet skulle være medlem af EU, og formanden for kommunistpartiet i den østrigske delstat Styrien, Franz Parteder, der fortalte, at hans parti fik 8 procent af stemmerne i Styrien på grund af sin EU-modstand.

Magdalena Sulanova fra Slovakiet fortalte om sit lands problemer på grund af, hvad hun betegnede som de gamle EU-landes økonomiske kolonisering af hendes land. Notat bringer et interview med hende i et senere nummer.

Læs mere om TEAM på www.teameurope.org