ARTIKLER


Svensk minister på støtten i mange år

Den nye svenske landbrugsminister Eskil Erlandsson får selv 100.000 kr. årligt fra EU. Det bliver ved i mange år endnu, mener han.
Af Staffan Dahllöf
26. oktober 2006

Eskil Erlandsson, som repræsenterer det traditionelle landbrugsparti Centerpartiet, siger til NOTAT at den nye borgerlige regering i Sverige i princippet går ind for en afskaffelse af EU's fælles støtteordninger til landbruget, ligesom den tidligere socialdemokratiske regering gjorde.

»Generelt er der ikke en forskel. Men vi siger det er vigtigt at beholde den fælles politik og ikke at gennationalisere støtteordningerne. Jeg plejer at sige at man må se på den historiske baggrund. Efter anden verdenskrig var der et kæmpe underskud af landbrugsvarer som skulle produceres. Det har så taget 50-60 år at harmonisere den politik. Hvordan støtteordningerne skal bringes ned, er noget som vi taler om på meget lang sigt,« siger Eskil Erlandsson til NOTAT.

Også efter 2013

Den nye svenske landbrugsminister giver dog udtryk for at en ønsket afvikling af landbrugsstøtten ikke ligger lige for:

»I princippet skal landbruget konkurrere på egne meritter og på markedsbetingelser. Men det skal gennemføres i samarbejde med snart 27 lande. Og jeg mener også at de samfundsværdier som landbruget bidrager til, som kulturlandskabet og et åbent landskab, er værdier som det øvrige samfund skal betale for.

Du siger støtteafvikling på meget lang sigt, hvor længe er det?

»Vi kommer til at have fælles støtteordninger også efter 2013 (det sidste år i EU's langtidsbudget, red.)«

I følge offentlige data fra det svenske Jordbruksverket har den gård som Eskild Erlandsson ejer sammen med sin mor og bror i de seneste seks år hvert år modtaget mellem 103 .000 og 114.000 svenske kroner i EU-støtte årligt.

»En hobbyvirksomhed«

Oplysningerne om støtten til minister Erlandsson er offentlige ifølge svensk lov, og et eksempel på oplysninger som kan blive offentliggjort fra EU centralt om to eller måske tre år, se artiklen nedenfor.

Tilsvarende oplysninger om støttemodtagere i Danmark har siden 2003 været offentlige og publicerede af det danske center for analytisk journalistik (DICAR), og på hjemmesiden Farmsubsidy.org.

Foruden i Danmark og Sverige er den samlede udbetaling også offentlig i Holland og Slovenien. I syv andre medlemslande er støtteoplysningerne delvist gjort rede for.

NOTAT spørger den svenske landbrugsminister Eskil Erlandsson hvordan han ser på sig selv som modtager af penge fra EU:

»Jeg er medejer af en mindre gård som modtager støtte. Størrelsesordenen er som en hobbyvirksomhed. Det ser jeg ingen problemer i. Der er jo ikke tale om nogle store beløb.«

Reinfeldt vil vurdere

Til sammenligning med de 100.000 til familiegården opgav Erlandsson en indtægt på 712.900 svenske kroner (575.000 danske kroner) i 2004, ifølge skattemyndighedernes oplysninger, som er offentlige i Sverige.

Den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt (konservativ) har bedt om en redegørelse for sine ministres økonomiske interesser.

Reinfeldt vil ikke helt udelukke at en landbrugsstøtte til en landbrugsminister kan ses som en politisk belastning.

»Nu er det vel åbenlyst for alle at Eskil Erlandsson er landmand. Men når alle oplysninger er indleveret til mig så må vi se på om der kan opstå interessekonflikter som vi må forholde os til,« sagde den svenske statsminister på sin visit i København i sidste uge.