ARTIKLER


Spår Island med i EU

Den islandske statsminister ser i krystalkuglen et EU-medlemskab, som dog hverken hans eget parti, parlamentet eller vælgerne bakker op om.
Af Luise Hemmer Pihl
24. februar 2006

»Jeg forudser at Island er med i EU i 2015,« sagde landets statsminister, Halldor Asgrimsson. Men det store flertal af politikere er imod EU-medlemskab.

Bemærkningen om islandsk EU-medlemskab faldt den 8. februar under et møde i Islands Handelskammer i Reykjavik. Baggrunden er den høje kronekurs, der gør det vanskeligt for landets fiskeeksport at konkurrere. Derfor lufter Asgrimsson nu tanken om medlemskab af EU og euroen. På mødet tilføjede han dog, ifølge EUobserver.com:

»Jeg tror, den afgørende faktor for Island bliver eurozonens fremtid og udstrækning. Det vil de beslutninger, som Danmark, Sverige og Storbritannien tager, blive afgørende for.«

Kun ét parti vil i EU

Halldor Asgrimsson er statsminister for en regeringskoalition der består af hans eget Liberale parti, der har 4 af Altingets 63 medlemmer, og Selvstændighedspartiet, der er Altingets største parti med 22 medlemmer.

Men alle 4 altingsmedlemmer i Asgrimssons eget parti bakker ikke deres statsminister op. Ud af de fem partier, der er repræsenteret i Altinget, støtter kun Alliancen (socialdemokraterne) helhjertet EU-medlemskab. Det fremgik af den seneste drøftelse af EU-spørgsmålet, der fandt sted 17. oktober 2003.

Island har den syvendemest konkurrencedygtige økonomi i verden (se boks). Det er et stormende fremskridt fra 1997, hvor landet lå som nummer 38.

Tilfreds med EØS

Islands udenrigsminister, Geir H. Haarde, der er fra Selvstændighedspartiet, er godt tilfreds med Islands situation som medlem af EØS, som gør Island til medlem af EU's indre marked. Han er af den opfattelse at EØS-medlemskabet har givet Island alle de fordele, landet kan høste af at samarbejde med det nuværende EU med 25 medlemslande.

Den opfattelse var han enig med den britiske udenrigsminister Jack Straw om da de mødtes i London 18. januar, fortæller formanden for bevægelsen Heimssyn (»udsyn til verden«, red.)), Hjörtur Guttormsson på EUnews.blogspot.com.

Altingets sammensætning siden valget i 2003

Fremskridtspartiet 12

Liberale 4

Alliancen

(socialdemokrater) 20

Selvstændighedspartiet 22

Venstre-Grønne 5

I alt 63

De ti mest konkurrencedygtige økonomier i verden– var i 2005:

Finland, USA, Sverige, Danmark,Taiwan, Singapore, Island, Schweiz, Norge og Australien.