ARTIKLER


Skal betale behandling i udlandet

EU-Domstolen kræver, at patienter, hvis sygdom forværres, skal kunne søge behandling i udlandet, hvis ventetiden i hjemlandet er for lang
Af Sven Skovmand
2. juni 2006

Tirsdag 16.05.2006 afsagde EU-domstolen en dom, som betyder at det engelske hospitalssystem skal betale en patient omkring 40.000 kroner for en behandling af en hoftesygdom, som hun fik foretaget i Frankrig.

Patienten havde fået at vide at der ville gå et år, inden hun kunne få den nødvendige behandling i England, og da hendes tilstand blev forværret, valgte hun at tage til Frankrig og få behandlingen dér.

Domstolens afgørelse vil også kunne få betydning for det danske sygehusvæsen, siger professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Pedersen, til Børsen 17.5.2006. Det vil især gælde i de situationer, hvor patienternes situation forværres, og hvor hurtig handling derfor er nødvendig.

Kjeld Møller Pedersen mener også at det danske sundhedsvæsen skal tænke nøje over, hvordan man vil begrunde at der gives tilskud til behandling i udlandet.