ARTIKLER


Polen vil have et energi-NATO

Ét af EU’s 25 medlemslande vil gå længere med en fælles energi-politik end de andre: Polen foreslår en energipolitisk sikkerhedspagt med USA.
Af Staffan Dahllöf
26. marts 2006

Trykfaldet i gasleverancerne fra Rusland til Ukraine og det øvrige Europa i januar sendte chokbølger gennem mange EU-lande.

Da Rusland og Tyskland undertegnede en aftale om en ny gasledning på bunden af Østersøen – uden om Polen – rejste chokbølgen i Polen sig til en energipolitisk tsunami. Enhver russisk-tysk aftale ved siden af og hen over hovedet på Polen vækker ubehagelige historiske minder til livs.

Polen foreslår derfor nu en »Europæisk Energisikkerheds Traktat« efter NATO-model: Forstyrrede energileverancer til et land i traktaten skal opfattes som en trussel mod alle.

Det polske udspil går ud på en traktat som skal være åben for medlemmer af enten EU eller NATO.

Hjælp fra USA

Sammenligningen med NATO er ikke tilfældigt valgt.

I det polske udspil står:

»Den (traktaten) vil påberåbe sig den politiske solidaritet som binder det euro-atlantiske fællesskab sammen.«

Skåret ud i pap: Hvis Polen eller noget andet land bliver afskåret fra energileverancer udefra skal også USA kunne komme til hjælp.

I udspillet sammenligner Polen den foreslåede traktat med ikke kun NATO, men også med den nu afdøde Vesteuropæiske Union (WEU) med det retlige samarbejde i Schengen-aftalen, og i den nye Prüm-traktat, som er en slags fortsættelse af Schengensamarbejdet.

»Koldkrigssprog«

Forslaget som har cirkuleret i den polske debat i løbet af vinteren, blev for nylig sat på dagsordenen på energiministrenes rådsmøde i Bruxelles.

Her blev udspillet noteret, men heller ikke meget mere.

»Der var ikke rigtigt tid til diskussion om forslaget, som man nok må sige blev mødt med en del skepsis. Det har en lidt aggressiv tone med strejf af koldkrigssprog,« siger en diplomat som fulgte energiministrenes møde.

Dog har den spanske premierminister José Luis Rodriguez Zapatero efterfølgende bakket op om dele af de polske tankegange om en energipolitisk sikkerhedstraktat.

På den polske repræsentation i Bruxelles peger talsmanden Zbigniew Gniatkowski på den spanske udtalelse som en af flere støtteerklæringer fra andre EU-lande.

Han tilføjer at den polske premierminister Kazimierz Marcinkiewicz og energiminister Piotr Naimski ser frem til mulighederne for at diskutere forslaget på topmødet i Bruxelles.