ARTIKLER


Miljøpolitisk kursskifte?

Miljøgarantien har aldrig for alvor været godkendt af EU-systemet. Men måske er der ændrede toner på vej. Tre kommissærer har faktisk sagt god for danske og østrigske særregler
Af Erling Böttcher
23. april 2006

Hvordan kommer vi længst i miljøpolitikken i EU? 1) Ved at løfte alle lande på én gang, så der ikke er huller i politikken, velvidende at det hele går lidt langsommere, fordi vi skal have den tunge ende med først. 2) Lade de hurtige spurte af sted, da resultatet i sidste ende bliver bedre, fordi de hurtige vil trække de andre med.

I artiklen i dette nummer om F-gasser finder du to repræsentanter for de to helt modsatte opfattelser: Margrethe Auken (model 1) og Jens-Peter Bonde (model 2).

Diskussionen om nationale særregler er lige så gammel som pakken om EU's indre marked fra 1985. Her blev miljøgarantien indført – retten til at indføre eller opretholde bedre regler end det fælles gennemsnit på det indre marked. Siden hen viste den sig ikke at være noget værd, i realiteten aldrig accepteret af EU-systemet, og alvorligt svækket og udvandet med Amsterdam-traktaten fra 1998.

Op igennem 90'erne blev mange gamle SF'ere overbeviste om strategi 1, og derfor kan man altså finde Margrethe Auken som eneste dansker stemme imod at vi kan have skrappere regler for F-gasser. Men de mange sammenstød mellem EU og medlemslandene og den almindelige stilstand og træghed i EU's miljøpolitik viser at det burde være tid til miljøpolitisk kursskifte. Strategien med én for alle, alle for én, er ubrugelig i det nye udvidede EU.

Derfor er det epokegørende nye toner at høre tre kommissærer på stribe (Barroso, Verheugen, Dimas) bekendtgøre at de er helt rede til at acceptere danske og østrigske særregler for F-gasser, og samtidig lægge luft til deres embedsværk, som det beskrives i dette nummer. Det bliver spændende at se om det er en enlig svale, eller om landvindingen kan bruges aktivt fremover af bl.a. EU-parlamentarikerne.