ARTIKLER


LO og Nyrup – nu med euro-forbehold

Nu markedsfører Poul Nyrup og LO-formanden forslag, som statsminister Nyrup afviste ved euroafstemningen i 2000, og Henrik Dam Kristensen ikke ville fremsætte under forfatningskonventet.
Af Erling Böttcher
26. marts 2006

I en kronik i dagbladet Politiken 14.3.2006 går LO's formand Hans Jensen og Poul Nyrup Rasmussen til angreb på EU's centralbank:

»Den Europæiske Centralbank (ECB) er en stor stopklods på vejen mod flere og bedre job i Europa. Bankens stramme pengepolitik med hovedvægt på faste, lave priser går ud over vækst og beskæftigelse. Samtidig er EU-landene bundet til de stramme finanspolitiske krav i vækst- og stabilitetspagten om, at regeringerne skal holde budgetunderskud på under 3 procent af BNP.

Sådan en økonomisk politik fører ikke til den fremgang i vækst og beskæftigelse, som er målet med hele Lissabonprocessen.«

Nogenlunde samme kritik lød fra nej-siden før den danske afstemning om kroner eller euro den 28. september 2000. Den gang afviste statsminister Poul Nyrup Rasmussen blankt at der skulle være nogen modsætning mellem euro-centralbankens fokus på stabile priser og hensynet til beskæftigelsen.

Eurobankens uafhængighed

Desuden er de begge nu fortalere for at centralbanken skal underlægges politiske hensyn. I deres kampagne for euroen forsvarede de netop den uafhængighed for banken, som de nu angriber.

I Politiken skriver de:

»ECB er i dag totalt uafhængig. Banken bestemmer suverænt sin politik uden politisk indblanding eller kontrol. End ikke den amerikanske centralbank har en tilsvarende fri position. Mens det øvrige EU taler mere og mere for åbenhed, sidder ECB's ledelse stadig bag lukkede døre og træffer beslutninger, der har store følger for virksomheder og lønmodtagere i hele EU og resten af verden. Til sammenligning har den amerikanske centralbank pligt til at følge en politik, der gavner både stabile priser, vækst og beskæftigelse. Noget tilsvarende burde være reglen for ECB, ligesom man som et minimum burde have adgang til referater af bankens vigtigste møder.

Desuden burde banken være underlagt en form for demokratisk kontrol – for eksempel ved at udvalgte finansministre kom med i ledelsen.«

Socialdemokratiets kampagneleder til den danske euro-afstemning var Henrik Dam Kristensen, som senere blev medlem af det forfatningskonvent som udarbejdede forslaget om en EU-forfatning. Her afviste han at fremsætte forslag, der skulle ændre på spillereglerne i euro-centralbanken (NOTAT 26.3.2003).