ARTIKLER


Kopivarer skal bane vej for EU-straffe

Efter at EU-domstolen i september sidste år gav EU kompetence til at fastsætte straffe, har EU-kommissionen nu fremlagt sit første forslag med fælles EU-straffe.
Af Aleander Balzan og Erling Böttcher
19. maj 2006

EU-kommissionen fremlagde den 26. april et forslag til et nyt direktiv om at bekæmpe kopivarer, dvs. billigere efterligninger af mærkevarer i alt fra tøj, musik, legetøj til mad og drikke. Retskommissær Franco Frattini lagde ikke skjul på at forslaget skal være et gennembrud for en fælles EU-strafferet, sådan som EU-kommissionen tidligere har bebudet at den ønsker (se NOTAT 9.12.2005):

»Dette direktiv indeholder for første gang straffemæssige sanktioner, inklusiv fængsel, for at bekæmpe denne kriminalitet,« sagde Frattini.

Ifølge det foreslåede direktiv skal der pålægges hårde bødestraffe for denne form for kriminalitet, helt op til 2 millioner kr. og fængsel i op til fire år, hvis kriminaliteten medfører alvorlige trusler med menneskers sundhed og sikkerhed.

Trukket og styrket

Forslaget har allerede været fremsat i juli sidste år, men blev trukket på grund af den udbredte modstand blandt EU's medlemsstater imod at overføre kompetence i strafferetten til EU. Men i september sidste år afsagde EU-domstolen sin banebrydende dom, hvor den overførte strafferetskompetence fra medlemslandene til EU. En kompetence-overførsel som den danske justitsminister, Lene Espersen, efterfølgende blåstemplede under henvisning til at man nu ved, hvordan det har været siden 1972 ! (se NOTAT 9.12.2005).

»Jeg tror, det er et symbolforslag fra Kommissionen. De har fundet et område, hvor det er meget presserende at lave fælles regler. Det er oplagt at sådan et tiltag ikke ville kunne fungere inden for en enkelt medlemsstat, så det er reelt nemt for Kommissionen at vise, at de har en god sag. Men jeg tror ikke, det får opbakning i Rådet,« siger juraprofessor Peter Pagh-Rasmussen fra Københavns Universitet til Jyllands-Posten.

11 landes indvendinger blev fejet af banen, da EU-domstolen afsagde sin banebrydende dom om fælles strafferet.