ARTIKLER


Industrifiskere vrede over EU

EU giver tilladelse til mere fiskeri af sperling, men skærer til gengæld ned på brisling. Det er de danske industrifiskere utilfredse med.
Af Sven Skovmand
1. september 2006

Det danske industrifiskeri i Nordsøen er stærkt afhængigt af blot tre arter – sperling, brisling og tobis. Og især sperling og brisling giver problemer, fordi biologerne mener at de er blevet fisket alt for hårdt, oplyser Jyllands-Posten 28.8.2006.

Biologerne er dog ifølge avisen kommet med indrømmelser med hensyn til sperling hvor man har fraveget et totalt forbud mod fiskeri. I stedet tillader man nu at der fiskes 95.000 tons, hvoraf hovedparten tages af danske fiskere.

Til gengæld foreslår Kommissionen at der sker en drastisk nedsættelse af fangsterne af brisling.

Hvor fiskeriministrene endnu i december 2005 ville gå med til en kvote på 280.000 tons, ønsker Kommissionen den nedsat til 150.000.

Da de danske fiskere tager hovedparten af brislingerne, vil denne nedsættelse mere end opveje frigivelsen af sperling.

Både fiskerne og fiskeindustrien protesterer mod denne pludselige ændring, og sagen vil blive taget op på et embedsmandsmøde i september.