ARTIKLER


Håndkantslag mod dansk skattesystem

PENSIONSBESKATNING. Den danske stat risikerer at miste indtægter på over 35 milliarder kroner, hvis EU’s domstol følger indstilling fra generaladvokat
Af Sven Skovmand
18. juni 2006

Generaladvokat Christine Stix-Hackl anbefalede torsdag den 1. juni 2006 at Danmark dømmes til at ændre sit skattesystem med hensyn til beskatning af pensioner, oplyser Berlingske Tidende i to artikler 2.6.2006 og 3.6.2006

Det danske pensionssystem bygger på det princip at danskere kan få fuldt fradrag for de beløb, de indbetaler til deres pension. Pengene beskattes først, når de får dem udbetalt.

Derfor kræver staten at pengene opspares i et dansk pensionsselskab, idet man ellers ikke kan være sikker på at få skat af pengene, når de udbetales.

Samtidig opkræver staten en afgift på 15 procent af det afkast, som pensionsselskaberne får af deres investeringer i aktier og obligationer.

Vil flytte til udlandet

Hvis EU-domstolen følger generaladvokatens anbefaling, må man forvente at praktisk taget alle danske pensionsselskaber vil flytte til udlandet, så de kan slippe for denne skat på 15 procent.

Det alene vil ifølge Berlingske Tidende koste staten over 35 milliarder kroner i tabte indtægter. Hertil kommer risikoen for at danskere sætter deres penge i udenlandske selskaber der ikke oplyser hvor meget de senere udbetaler.

Det sidste problem kan eventuelt løses ved at man afskaffer fradraget for indbetalinger til pensionskasser – så der ikke senere skal svares skat af beløbene.

Derimod bliver det svært at bevare indtægten på pensionskassernes afkast.

Skatteminister Kristian Jensen har foreløbig nægtet at kommentere sagen. Han vil vente til Domstolen i Luxembourg har afsagt sin kendelse, og han håber naturligvis at den ikke vil følge generaladvokatens indstilling.

Men hvis den gør, vil det skabe store problemer for ministeren og regeringen.

For uden pensionsindtægterne risikerer Danmark at der kommer underskud på de offentlige budgetter.