ARTIKLER


Grønland skal have ny aftale med EU

1. januar 2007 skal Grønland have en ny aftale med EU. Grønlands landsstyre ønsker aftalen udbygge, så den ud over fiskeri blandt andet omfatter mineraler, energi og turisme.
Af Sven Skovmand
23. april 2006

I en pressemeddelelse fra EU-kommissionen 6.4.2006 oplyses det at man i øjeblikket forhandler med den grønlandske regering om en ny aftale der skal træde i kraft den 1. januar 2007.

EU betaler i øjeblikket Grønland et beløb på knap 300 millioner kroner om året. Dette beløb giver EU-fiskere mulighed for at fiske i de grønlandske farvande – under forudsætning af at fiskeribiologer mener at et sådant fiskeri vil være forsvarligt.

Denne aftale forventes at fortsætte, men ifølge Kommissionen har Grønland også udtrykt ønske om et samarbejde på områder som blandt andet udvinding af mineraler, energi og turisme.

I september 2006 vil det årlige møde for OLT-områderne i øvrigt blive holdt i Grønland.

OLT står for »oversøiske lande og territorier« og dækker en række øer og mindre områder, der endnu ikke har opnået selvstændighed, men har et tilhørsforhold til et af EU's medlemslande.

Grønland blev et OLT-land, da landet 1. januar 1985 trådte ud af EU, efter at et flertal af de grønlandske vælgere i 1982 havde sagt nej til fortsat medlemskab.