ARTIKLER


Flest i job i EFTA

EFTA-landene klarer sig langt bedre end EU, når der er tale om beskæftigelse og arbejdsløshed. Danmark er det land i EU, der har den højeste beskæftigelse – også blandt kvinder.
Af Sven Skovmand
15. september 2006

EU har netop udsendt sin oversigt over arbejdsløsheden og beskæftigelsen i 2005 i ikke blot EU-landene, men også Bulgarien, Rumænien og Kroatien samt Norge, Schweiz og Island.

Oversigten viser at EFTA-landene klarer sig langt bedre end EU-landene med Danmark, Sverige, Holland og England som undtagelser.

Den højeste beskæftigelse finder man i Island med 83,8 procent. Derefter kommer Schweiz med 77,2 procent, Danmark med 75,9 og Norge med 74,8 procent.

På de næste pladser følger Holland (73,2 procent), Sverige (72,5 procent) og England (71,7 procent).

Også når det gælder den kvindelige beskæftigelse, ligger Island højest med 80,5 procent, mens Danmark følger lige efter med 79,8 procent. Norge har 71,7 procent kvinder i beskæftigelse, mens tallet for både Sverige og Schweiz er 70,4 procent. Holland har 66,4 procent kvinder beskæftigede.

Når det gælder den langvarige arbejdsløshed, ligger Norge bedst med 0,8 procent, efterfulgt af England med 1,0 procent og Danmark med 1,1 procent. Sverige ligger på 1,2 procent, Schweiz på 1,7 procent og Holland på 1,9 procent, mens der ikke foreligger tal for Island.

De gennemsnitlige tal for EU ligger på 63,8 procent beskæftigede, 56,3 procent kvinder i beskæftigelse og 4,1 procent langvarigt arbejdsløse.

Hele statistiskken kan ses på: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STA